Atletika

2

Atletika – „Kráľovná športov“

Znakom atletického tréningu je zámerné pôsobenie na rozvoj pohybových schopností a zdokonaľovanie techniky jednotlivých disciplín. Špecifickosť spočíva v rozdielnom charaktere atletických disciplín a od štruktúry pohybu.

Pravidelným tréningom získavajú študenti základné zručnosti jednoduchých disciplín (behy, hody, skoky), zlepšujú pohybové schopnosti ako sú rýchlosť, výbušnosť, koordinácia a vytrvalosť.

Delenie atletických disciplín:

  • Chôdza
  • Behy
  • Skoky
  • Vrhy a hody
  • Viacboje

Výučba:                PO  10:30-12:00, 12:00-13:30

Vyučujúci:           PaedDr. Švický Rastislav