Dotazník o TV

Prosíme o vyplnenie dotazníka, ktorý je vytvorený Katedrou telesnej výchovy TUKE a slúži na skvalitnenie telesnej výchovy a športu na našej univerzite. Tento dotazník je anonymný a vami poskytnuté informácie sú dôverné.

Vyplnenie Vám nezaberie viac ako 3 minúty. Prosím, zodpovedajte na všetky otázky uvedené v dotazníku.

Dotazník nájdete tu: >>DOTAZNÍK<<

Za spoluprácu ďakuje kolektív Katedry telesnej výchovy.