Konzultačné hodiny LS 2017/2018

V prípade potreby použite emailové kontakty, ktoré nájdete tu: >>KONTAKTY<<

 

Miroslava BARCALOVÁ

Pondelok 09:00-10:00 Vysokoškolská 4

Štvrtok 08:00-09:00 Vysokoškolská 4

Piatok 08:00-09:00 Vysokoškolská 4

 

Juraj DUDOVIČ

Pondelok 09:00-10:00 Vysokoškolská 4

Streda 07:30-08:30 Vysokoškolská 4

Piatok 11:00-12:00 Jedlíkova 7

 

Peter HANČIN

Pondelok 09:00-10:00 Vysokoškolská 4

Utorok 09:00-10:00 Vysokoškolská 4

Streda 07:30-08:30 Vysokoškolská 4

 

Vladimír HARČARIK

Pondelok 09:00-10:00 Vysokoškolská 4

Utorok 009:00-10:00 Vysokoškolská 4

Streda 09:00-10:00 Vysokoškolská 4

Štvrtok 09:00-10:00 Vysokoškolská 4

 

Jana HLAVÁČOVÁ

Pondelok 10:45-11:45 Vysokoškolská 4

Streda 10:45-11:45 Vysokoškolská 4

Piatok 09:15-10:15 Vysokoškolská 4

 

Kristína HORIZRALOVÁ

Pondelok 09:00-10:00 Vysokoškolská 4

Utorok 09:00-10:00 Vysokoškolská 4

Štvrtok 11:00-12:00 Vysokoškolská 4

 

Peter MURÍN

Utorok 09:00-10:00 Vysokoškolská 4

Streda 09:30-10:30 Vysokoškolská 4

Štvrtok 09:00-10:00 Vysokoškolská 4

 

Filip PRIGANC

Pondelok 09:00-10:00 Vysokoškolská 4

Utorok  10:30-11:30 Jedlíkova 7

Piatok 12:00-13:00 Vysokoškolská 4

 

Jozef REŠETÁR

Pondelok 09:00-10:00 Vysokoškolská 4

Štvrtok 11:00-12:00 Vysokoškolská 4

 

Rastislav ŠVICKÝ

Pondelok 09:00-10:00 Vysokoškolská 4

Utorok 10:30-11:30 Vysokoškolská 4

Štvrtok 08:00-09:00 Vysokoškolská 4

 

Matej TIMKOVIČ

Utorok 12:00-13:00 Vysokoškolská 4

Streda 10:00-11:00 Vysokoškolská 4

Štvrtok 09:00-10:00 Vysokoškolská 4

 

Daniel VASILIŠIN

Pondelok 09:00-10:00 Vysokoškolská 4

Utorok 10:00-11:00 Vysokoškolská 4

Štvrtok 09:00-10:00 Vysokoškolská 4

 

Ľuboš VOJTAŠKO

Pondelok 13:00-14:00 Vysokoškolská 4

Utorok 09:00-10:00 Vysokoškolská 4

Streda 13:00-14:00 Vysokoškolská 4

 

Marián ŽIGALA

Pondelok 09:00-10:00 Vysokoškolská 4

Streda 12:00-13:00 Jedlíkova 7

Piatok 08:00-09:00 Vysokoškolská 4