Rozvrh Zimný semester 2017/2018

ROZVRH PRE ZS 2017/2018

Spustenie prihlasovania na športy v MAISe  pre ZS 2017/2018 je plánované na pondelok 18.9.2017 o 12:00!

Telocvičňa Ferka Urbánka BOSU - PILATES - STEP AEROBIK - BODY WORK - TABATA - AEROBIK - SM SYSTÉM
  07:30-09:00 09:00-10:30 10:30-12:00 12:00-13:30 13:30-15:00 15:00-16:30 16:30-18:00
Pondelok TABATA
Hlaváčová
SM SYSTÉM
Barcalová
TABATA
Barcalová
AEROBIK
Horizralová
Utorok SM SYSTÉM
Barcalová
TABATA
Barcalová
BODY WORK
Horizralová
AEROBIK
Horizralová
PILATES
Horizralová
Streda BODY WORK
Hlaváčová
BOSU
Hlaváčová
SM SYSTÉM
Barcalová
SM SYSTÉM
Barcalová
TABATA
Barcalová
Štvrtok PILATES
Horizralová
BODY WORK
Horizralová
BOSU
Hlaváčová
STEP AEROBIK
Hlaváčová
TABATA
Hlaváčová
Piatok  PILATES
Horizralová
BODY WORK
Horizralová
TABATA
Hlaváčová
BODY WORK
Hlaváčová


Telocvičňa Boženy Nemcovej BASKETBAL -VOLEJBAL - KONDIČNÝ TRÉNING - VŠ Liga VOLEJBAL, FUTBAL, BASKETBAL
  07:30-09:00 09:00-10:30 10:30-12:00 12:00-13:30 13:30-15:00 15:00-16:30 16:30-18:00
Pondelok VOLEJBAL
Murín
VOLEJBAL
Murín
BASKETBAL
Rešetár
BASKETBAL
Rešetár
BASKETBAL
VŠ-Liga Rešetár
Utorok BASKETBAL
Švický
BASKETBAL
Švický
VOLEJBAL
Murín
VOLEJBAL
Murín
VOLEJBAL
Murín
FUTBAL
VŠ-Liga Harčarik
Streda BASKETBAL
Horizralová
BASKETBAL
Horizralová
KON.TRÉN
Vasilišin
VOLEJBAL
Murín
VOLEJBAL
Murín
VOLEJBAL
VŠ-Liga Murín
Štvrtok BASKETBAL
Rešetár
BASKETBAL
Rešetár
VOLEJBAL
Murín
VOLEJBAL
Murín
VOLEJBAL
Murín
Piatok VOLEJBAL
Murín
VOLEJBAL
Murín


Telocvičňa Vysokoškolská 4 FUTBAL
07:30-09:00 09:00-10:30 10:30-12:00 12:00-13:30 13:30-15:00
Pondelok FUTBAL
Harčarik
FUTBAL
Vojtaško
FUTBAL
Timkovič
FUTBAL
Timkovič
Utorok FUTBAL
Timkovič
FUTBAL
Timkovič
FUTBAL
Vojtaško
FUTBAL
Vojtaško
FUTBAL
Vojtaško
Streda FUTBAL
Vojtaško
FUTBAL
Vojtaško
FUTBAL
Vojtaško
FUTBAL
Timkovič
FUTBAL
Timkovič
Štvrtok FUTBAL
Vojtaško
FUTBAL
Vojtaško
FUTBAL
Timkovič
FUTBAL
Timkovič
FUTBAL
Timkovič
Piatok FUTBAL
Harčarik
FUTBAL
Harčarik


Telocvičňa T1 Jedlíkova FLORBAL - BEDMINTON - NOHEJBAL - VŠ Liga FLORBAL
  07:30-09:00 09:00-10:30 10:30-12:00 12:00-13:30 13:30-15:00 16:30-18:00 18:00-19:30 19:30-21:00
Pondelok BEDMINTON
Švický
FLORBAL
Dudovič
FLORBAL
Dudovič
FLORBAL
VŠ-Liga Dudovič
Utorok BEDMINTON
Žigala
BEDMINTON
Žigala
BEDMINTON
Žigala
FLORBAL
Dudovič
FLORBAL
Dudovič
Streda NOHEJBAL
Žigala
BEDMINTON
Žigala
BEDMINTON
Žigala
FLORBAL
Dudovič
FLORBAL
Dudovič
Štvrtok BEDMINTON
Žigala
FLORBAL
Dudovič
FLORBAL
Dudovič
Piatok BEDMINTON
Švický
BEDMINTON
Švický
BEDMINTON
Dudovič
BEDMINTON
Dudovič

Telocvičňa T2  Jedlíkova STOLNÝ TENIS - NOHEJBAL     
  07:30-09:00 09:00-10:30 10:30-12:00 12:00-13:30 13:30-15:00 15:00-16:30 16:30-18:00
Pondelok STOLNÝ TENIS
Švický
STOLNÝ TENIS
Švický
Utorok STOLNÝ TENIS
Rešetár
STOLNÝ TENIS
Rešetár
Streda STOLNÝ TENIS
Švický
STOLNÝ TENIS
Švický
Štvrtok STOLNÝ TENIS
Hančin
STOLNÝ TENIS
Hančin
STOLNÝ TENIS
Priganc
STOLNÝ TENIS
Vojtaško
Piatok STOLNÝ TENIS
Hančin
STOLNÝ TENIS
Hančin
STOLNÝ TENIS
Timkovič


Posilňovňa  T3 Jedlíkova FITNES T3
  07:30-09:00 09:00-10:30 10:30-12:00 12:00-13:30 13:30-15:00 15:00-16:30 16:30-18:00
Pondelok FITNES
Žigala
FITNES
Žigala
FITNES
Priganc
Utorok FITNES
Hlaváčová
FITNES
Hlaváčová
FITNES
Hančin
FITNES
Hančin
FITNES
Hančin
Streda FITNES
Švický
FITNES
Švický
FITNES
Priganc
FITNES
Priganc
FITNES
Žigala
Štvrtok FITNES
Barcalová
FITNES
Barcalová
FITNES
Hančin
FITNES
Žigala
FITNES
Žigala
Piatok FITNES
Švický
FITNES
Timkovič
FITNES
Timkovič


Telocvičňa T4 Jedlíkova
  07:30-09:00 09:00-10:30 10:30-12:00 12:00-13:30 13:30-15:00 15:00-16:30 16:30-18:00
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok


Krytá plaváreň PLÁVANIE
07:30-09:00 09:00-10:00 10:00-11:30 11:30-12:15 12:15-13:00
Pondelok
Utorok PLÁVANIE
Vasilišin
PLÁVANIE
Vasilišin
Streda
Štvrtok PLÁVANIE
Vasilišin
PLÁVANIE
Vasilišin
Piatok


 

Tenisové kurty/hala Vysokoškolská 4
TENIS
  08:00-09:00 09:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00
Pondelok TENIS
Vasilišin
TENIS
Vasilišin
Utorok
Streda TENIS
Vasilišin
TENIS
Vasilišin
Štvrtok
Piatok


Lezecká stena Študentská LEZENIE NA UMELEJ STENE
  07:30-09:00 09:00-10:30 10:30-12:00 12:00-13:30 13:30-15:00 15:00-16:30 16:30-18:00
Pondelok LEZENIE NA UMELEJ STENE
Hančin
LEZENIE NA UMELEJ STENE
Hančin
Utorok
Streda LEZENIE NA UMELEJ STENE
Hančin
LEZENIE NA UMELEJ STENE
Hančin
Štvrtok
Piatok


Štadión TUKE Kondičný tréning
  07:30-09:00 09:00-10:30 10:30-12:00 12:00-13:30 13:30-15:00
Pondelok Kondičný tréning Vašilišin
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok


Telocvičňa Jedlíkova 7 KARATE, SEBAOBRANA, JOGA
  07:30-09:00 09:00-10:30 10:30-12:00 12:00-13:30 13:30-15:00 15:00-16:30 16:30-18:00
Pondelok   JOGA          Priganc SEBAOBRANA Priganc
Utorok   JOGA          Priganc SEBAOBRANA Priganc KARATE              Priganc
Streda    JOGA          Priganc
Štvrtok    JOGA          Priganc SEBAOBRANA Priganc
Piatok  


LS 2016/2017 (Miesto podľa inštrukcií)
Turistika a telovýchovné kurzy
  07:30-09:00 09:00-10:30 10:30-12:00 12:00-13:30 13:30-15:00 15:00-16:30 16:30-18:00 18:00-19:30
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok Turistika Vasilišin Turistika Vasilišin Turistika Vasilišin Turistika Vasilišin Turistika Vasilišin
Sobota