Basketbal je  kolektívny, halový a loptový šport, v ktorom sa dva tímy súperiace s piatimi hráčmi na ihrisku snažia vhodiť loptu do súperovho koša a zabrániť súperovi, aby dosiahol kôš, pričom musia dodržiavať  pravidlá basketbalu. To družstvo, ktoré dosiahne vyšší počet bodov na konci hracieho času, sa stáva víťazom stretnutia. Slovo basketbal sa skladá z dvoch anglických slovíčok: basket (kôš) a ball (lopta). Kolektívnu športovú hru  vytvoril pedagóg v Springfilde Massachusetts, USA James Naismith , ktorý na najvyšší stupeň hodnôt postavil rešpekt voči súperovi a sebaovládanie.

Medzinárodné pravidlá v basketbale boli ustanovené preto, aby sa mohli v športovom zápolení stretnúť všetky kluby a všetky národy sveta, a aby mohli hrať rovnaký basketbal.

4075-basketbal

Basketbal na TU

Svoje basketbalové schopnosti a zručnosti si študenti TU môžu rozširovať  na hodinách basketbalu v rámci povinnej telesnej výchovy, v rámci vysokoškolskej streetbalovej ligy a na turnajoch: Basketbal Mix o majstra TUKE, Streetballový turnaj

Vyučujúci

Mgr. Kristína Horizralová

Mgr. Katarína Pavúková