Basketbal je kolektívna športová hra dvoch 5 členných družstiev, ktoré v rámci pravidiel hádžu loptu do súperovho koša a naopak bránia súperovi urobiť to isté.  Je v ňom dôležitá rýchlosť, obratnosť, vytrvalosť, orientácia v priestore  ako aj periférne videnie.  Hra pozostáva z útočnej a obrannej fázy hry. Fázy hry majú svoje úseky, v ktorých rozoznávame jednotlivé herné situácie – ucelené akcie hráčov. Herné situácie rozoznávame individuálne a kolektívne.

4075-basketbal

Basketbal na TU

Svoje basketbalové schopnosti a zručnosti si študenti TU môžu rozširovať  na hodinách basketbalu v rámci povinnej telesnej výchovy, ktoré v zimnom semestri šk. roku 2015/2016 prebiehajú  v telocvični na ul. B. Nemcovej v týchto dňoch a hodinách:

Pondelok: 12:00-13:30, 13:30-15:00, hod

Utorok: 7:30-9.00, 9:00-10:30, hod

Streda: 9:00-10:30, 10:30-12:00, hod

Štvrtok: 7:30-9.00, 9:00-10:30, hod

Ale nielen naši študenti, ale aj zamestnanci TU majú v tejto telocvični 1X v týždni vyhradený čas – v piatok vždy v čase 16.30-18.00, kde sa odohrávajú neľútostné zápasy tých skôr narodených.

V tomto semestri KTV pripravujú nasledovné akcie:

Pre študentov – turnaj zmiešaných družstiev, streetball pod strechou

Vyučujúci

Mgr. Jozef Rešetár

Mgr. Kristína Horizralová

PaedDr. Rastislav Švický