Basketbal je kolektívna športová hra dvoch 5 členných družstiev, ktoré v rámci pravidiel hádžu loptu do súperovho koša a naopak bránia súperovi urobiť to isté.  Je v ňom dôležitá rýchlosť, obratnosť, vytrvalosť, orientácia v priestore  ako aj periférne videnie.  Hra pozostáva z útočnej a obrannej fázy hry. Fázy hry majú svoje úseky, v ktorých rozoznávame jednotlivé herné situácie – ucelené akcie hráčov. Herné situácie rozoznávame individuálne a kolektívne.

4075-basketbal

Basketbal na TU

Svoje basketbalové schopnosti a zručnosti si študenti TU môžu rozširovať  na hodinách basketbalu v rámci povinnej telesnej výchovy, v rámci vysokoškolskej streetbalovej ligy a na turnajoch: Basketbal Mix o majstra TUKE, Streetballový turnaj

Vyučujúci

Mgr. Jozef Rešetár

Mgr. Kristína Horizralová

PaedDr. Rastislav Švický