Hlavným cieľom je zlepšenie postavy pri súčasnom pôsobení na upevnenie zdravia, na rozvoj sily, na zvýšenie celkovej kondície, na správne držanie tela a rozvíjania morálnych a vôľových vlastností.

Fitness 1 Fitness 2

Vyučujúci :

odb. asistent Mgr. Marián Žigala
odb. asistent PaedDr. Rastislav Švický
odb. asistent Mgr. Filip Priganc
odb. asistent Mgr. Peter Hančin
odb. asistent Mgr. Miroslava Barcalová
odb. asistent Mgr. Jana Hlaváčová
odb. asistent Mgr. Matej Timkovič
odb. asistent Mgr. Jozef Rešetár