Jednou z výberových pohybových aktivít je rozvoj silových pohybových schopností v posilňovni pod názvom fitnes. Hlavnými nástrojmi k lepšiemu a zdravšiemu telu sú mobilita a pohyb. Rozvoj pohybových schopností a osvojené vedomosti, zručnosti a návyky sú taktiež zamerané k efektívnemu využitiu voľného času a zdravému životnému štýlu. 

Fitness 1 Fitness 2

Vyučujúci :

odb. asistent Mgr. Marián Žigala
odb. asistent PaedDr. Rastislav Švický
odb. asistent Mgr. Filip Priganc
odb. asistent Mgr. Peter Hančin
odb. asistent Mgr. Miroslava Barcalová
odb. asistent Mgr. Jana Hlaváčová
odb. asistent Mgr. Katarína Pavúková