Horská cyklistika

Informačné stretnutie k LTK Horská cyklistika sa uskutoční v stredu 11.4.2018 o 13:30 v zasadačke na Katedre telesnej výchovy na Vysokoškolskej 4 (budova Stavebnej fakulty).

Mgr. Ľuboš Vojtaško, PhD. lubos.vojtasko@tuke.sk

Informácie ku horskej cyklistike nájdete v sekcii Letné telovýchovné kurzy

Mgr. Ľuboš Vojtaško, PhD.   lubos.vojtasko@tuke.sk