Horská cyklistika

ML_02_soerenberg_pano_schrattenfluh_T

Dňa 25.9. (utorok) o 14:30 sa uskutoční informačné stretnutie k športu Horská cyklistika na KTV, Vysokoškolská 4 v zasadačke. V prípade, že sa nemôžete zúčastniť, informácie vám rád poskytnem v čase konzultačných hodín alebo emailom: Pon. Uto. 09:00-10:00 a Stre. 13:00-14:00 na KTV TUKE

Predmet Horská cyklistika je určená pre pokročilých a zdatných horských cyklistov!

Toto vás čaká 😉 :

Horská cyklistika v zimnom semestri 2018/2019 bude prebiehať stále v piatok v 3-hodinovom bloku medzi 09:00-12:00, pokiaľ oznamom na tejto stránke neurčíme inak.

Jeden cvičebný deň bude vyhradený pre celodennú cyklotúru (6 a viac hodín). Miesto bude určené v priebehu semestra podľa výkonnosti prihlásených.

K zápočtu je potrebné absolvovať 6 blokov (po 3 hodiny), alebo 4 bloky a jednú celodennú náročnú túru.

V prípade nepriaznivého počasia bude túra zrušená, čo bude oznámené na tejto stránke.

Prihlásení sú povinní sledovať aktuálne oznamy na stránke!

Počas Horskej cyklistiky spoznáte zaujímavé cyklistické a cykloturistické miesta v okolí Košíc: Chata Hrešná, Jahodná, Bankov, Túra okolo Košíc, Klatovský meteorit, Kráľova studňa, Horný Bukovec, Klatovianka, Košické singletracky, Družstevná pri Hornáde a ďalšie.

Prihlásení svojim podpisom na prvej hodine potvrdia fyzickú a zdravotnú spôsobilosť absolvovať Horskú cyklistiku. Zúčastňujú sa jej na vlastné riziko. Sú povinní sa riadiť sa pokynmi organizátorov, ktorí neručia za ujmu na zdraví a straty a poškodenie vecí počas výučby.

 

Vyučujúci:

Mgr. Ľuboš Vojtaško, PhD.   lubos.vojtasko@tuke.sk

Mgr. Peter Hančin   peter.hancin@tuke.sk