Existuje mnoho definícií Jogy. Všetky však majú spoločný základ, ktorý poukazuje na Jogu ako na ucelený systém poznatkov, ktorý spája metódy vedúce k šťastnému a zmysluplnému životu v harmónii so sebou samým, s ostatnými bytosťami, prírodou a celým vesmírom. Cieľom je realizácia poznania najvyššieho princípu jednoty univerza, prostredníctvom poznania samého seba. K tomu Joga ponúka ásany (fyzické cvičenia), pranajámu (dychové cvičenia), meditáciu (upokojenie mysle), relaxáciu a krije (očistné techniky).

joga obr. 1

Pôvod Jogy siaha do starovekej Indie cca pred 5 tisíc rokmi. Za jej zakladateľa je považovaný Pataňdžali, ktorý v texte Joga sutra zosumarizoval základ dnešnej Jogy.

joga obr. 2

V súčasnosti je známych veľa rôznych smerov Jogy odlišujúcich sa od seba svojim dôrazom na zameranie, všetky však vychádzajú z rovnakého princípu.

Výučba predmetu Joga bude prebiehať v úpolovej telocvični na Jedlíkovej 7.

Vyučujúci: odb asistent Mgr. Filip Priganc