Nohejbal je športová hra, ktorá vznikla ako modifikácia futbalu. Základné pravidlá hry  tvorili futbalisti pražskej SK Slávia na ihrisku Letná už od roku 1922. Nohejbal na Slovensko sa začal hrávať v Piešťanoch  od roku 1945 a neskôr v Martine.
Hra si vyžaduje vysokú úroveň rýchlostných a obratnostných  schopností, dynamickej sily dolných končatín, dostatočnú kĺbovú  pohyblivosť a taktické myslenie.

 Nohejbal-obr

Ihrisko pre hru trojíc a dvojíc tvorí obdĺžnik o rozmeroch 9 x 18 m, ktorý je v strede rozdelený sieťou vo výške 110 cm na dve rovnaké časti.
Hra sa začína kopnutím do lopty spoza ihriska, ktorá musí preletieť ponad sieť a dopadnúť do poľa podania. V hre trojíc a dvojíc môže hráč loptu z podania prihrať spoluhráčovi, ktorý buď priamo útočí (rýchly útok), alebo nahráva spoluhráčovi na postupný útok. Hráči majú dva dotyky, ale loptu nesmie dvakrát po sebe odohrať ten istý hráč. Počas hry môžu hráči nohou, alebo inou časťou  tela presahovať ponad sieť na stranu súpera, ale nesmú sa jej dotknúť. V hre jednotlivcov je ihrisko kratšie o 5,2 m a hráč má povolený jeden dopad lopty do ihriska a dva dotyky.

Zodpovedný asistent : Mgr. Marán Žigala

marian.zigala@tuke.sk