plavanie99706182

Miesto:   Mestská krytá plaváreň, ul.Protifašistických bojovníkov 4 /vedľa McDonaldu/

Výučba: od  1.10.2018

Plávanie:

Pondelok: 11:30-12:15 a 12:15-13:00 – prvá hodina dňa 1.10.2018

Štvrtok: 11:30-12:15 a 12:15-13:00 – prvá hodina dňa 4.10.2018

Poplatok za permanentku:   8-10 € (semester) - podľa počtu prihlásených študentov

Pre vstup na plaváreň je potrebné:

Zápis cez MAIS, permanentka bude vydaná na plavárni po zaplatení poplatku pred začiatkom prvej hodiny vo vestibule plavárne.

Hodiny plávania sú organizované pre plavcov aj neplavcov s vlastným zdokonaľovacím programom.

V ZS sa študenti môžu zúčastniť „Plaveckej štafety mesta“,

V LS prebieha súťaž „Plavecká stovka“.

 

Bližšie INFO vyučujúci: – odb. as. Mgr. Daniel Vasilišin