2     image_preview

Praktická obrana vlastného života, zdravia a majetku, ako aj ochrana života, zdravia a majetku tretích osôb. Vychádza z potrieb každodenného života pri reálnych krízových situáciách ohrozenia jedným, alebo viacerými útočníkmi. Sebaobrana nie je šport ani bojové umenie. Nie je teda ovplyvnená žiadnymi pravidlami, resp. stanovami. Ide o vybrané techniky z rôznych druhov úpolových športov a bojových umení (karate, ju-jitsu, aikido, kickbox, wing-tzun a pod.), použiteľných v bežných životných situáciách pri obrane proti útoku voči vlastnej, alebo iným osobám. Hlavnou motiváciou teda nie je zvíťaziť nad súperom v športovom, pravidlami a rozhodcom riadeným zápasom, ale okamžitá efektívna reakcia na podnet útočníka s cieľom útok odvrátiť a znemožniť útočníkovi v jeho pokračovaní.

3

Jedným z najznámejších bojových systémov zaoberajúcich sa praktickou aj profesijnou sebaobranou je izraelská Krav-maga, čo v preklade z hebrejštiny znamená boj zblízka. Zahŕňa bojové a obranné techniky voči ozbrojeným aj neozbrojeným útočníkom, pričom zohľadňuje špecifiká sebaobrany ako pre civilné potreby, tak aj pre účely profesionálnych ozbrojených a silových zložiek.

Výučba predmetu prebieha v úpolovej telocvični  na Jedlíkovej 7.

Zodpovedný vedúci: odb. asistent Mgr. Filip Priganc