20111110-squash-toronto

Squash je v dnešnej dobe veľmi obľúbenou športovou hrou. Materskou krajinou tejto hry je Anglicko. Hra pozostáva z odrážania loptičky o stenu v uzavretej miestnosti. Na čelnej stene ihriska a na podlahe sú nakreslené čiary ohraničujúce ihrisko, ako aj priestor pre podanie. V odbíjaní loptičky sa hráči pravidelne striedajú, ich cieľom je odbiť loptičku tak, aby sa dotkla prednej steny skôr než sa dotkne zeme.

Hráč vyhráva výmenu, ak jeho súper: - nestihne trafiť loptičku pred jej druhým dopadom na podlahu

- nedokáže trafiť čelnú stenu

- netrafí loptu medzi vymedzené čiary

- dotkne sa loptičky časťou tela

Hra sa hrá na 3 víťazné sety.

Hra je kondične veľmi náročná. Pri tejto hre dochádza k vysokému výdaju energie v krátkom čase, a to bez ohľadu na to, či ste začiatočníkom, alebo skúsenejším hráčom.

Výučba prebieha v telocvični T4 Squash centrum na Jedlíkovej 7 v utorok  o 9:00 – 10:30.

Vyučujúci:

Mgr. Peter Hančin