Stolný tenis

Stolný tenis alebo hovorovo pingpong je druh športu, pri ktorom je snahou hráča zahrať loptičku ponad sieťku na špeciálnom stole tak, aby jej vrátenie spôsobovalo ťažkosti súperovi, prípadne aby ju nemohol vrátiť. Patrí medzi najrýchlejšie športové hry na svete, učí mať rýchly odhad hernej situácie a jej okamžité riešenie najvhodnejším herným spôsobom. Stolný tenis je individuálny šport hraný v halách špeciálne na to určených, ale aj v klasických krytých halách, kde sa dajú rozmiestniť stoly na hru.

stolnytenis

VÝUČBA

Výučba prebieha v telocvični T4 na Jedlíkovej 7.

 

Vyučujúci:

odb. ast. PaedDr. Rastislav Švický

odb. as. Mgr. Peter Hančin

odb. as. Mgr. Filip Priganc

odb. as. Mgr. Daniel Vasilišin

odb. as. Mgr. Marián Žigala