Zimné telovýchovné kurzy

10926219_1102780749748326_2047998916208921219_n

Povinnosti účastníkov pred odchodom na kurz - účastník kurzu je povinný prihlásiť sa na telovýchovný kurz cez MAIS, - účastník kurzu je povinný zúčastniť sa informačných stretnutí, - účastník kurzu je povinný uhradiť všetky poplatky najneskôr 30 dní pred uskutočnením akcie, ak   neurčí vedúci kurzu ináč, - poplatky sa uhrádzajú bezhotovostne výlučne bankovým prevodom na účet Technickej univerzity v Košiciach (číslo účtu: SK 32 8180 0000 0070 0006 5615, VS: 190110), pri platbe študent do poznámky uvedie názov akcie a svoje meno, kvôli identifikácii platiteľa, - účastník kurzu je povinný poslať potvrdenie o úhrade pedagogickému pracovníkovi zodpovednému  za organizovanie danej akcie najneskôr 25 dní pred uskutočnením akcie, - zabezpečiť si lyžiarsku výstroj podľa pokynov a dať si odborne nastaviť viazanie lyží - zabezpečiť si vhodné oblečenie, - účastník kurzu je povinný zaslať vedúcemu kurzu osobné údaje: meno, priezvisko, dátum narodenia, č.op., bydlisko, tel.kontakt, - účastník kurzu je povinný  doniesť osobne prefotený platný isic preukaz.

HARMONOGRAM PLATIEB:

Jahodná - jednorazová platba: 30 Eur - pri pokladni na začiatku kurzu

Chopok -  záloha: 175 Eur do 31.10.2019,  doplatok: 55 Eur do 1.12.2019

Kubínska hoľa - záloha: 120 Eur do 31.10.2019,  doplatok: 55 Eur do 1.12.2019

Kurzy prebiehajú formou blokovej výučby. Na kurzy sa prihláste cez MAIS na začiatku zimného semestra, a sledujte udalosti na stránke ohľadom informačných stretnutí. Po absolvovaní kurzu vám bude udelený zápočet.

Náklady spojené s kurzom si hradí každý účastník sám!

Bližšie informácie vám poskytnú počas konzultačných hodín, resp. na hodinách telesnej výchovy:

Mgr. Peter Hančin      peter.hancin@tuke.sk

PaedDr. Rastislav Švický    rastislav.svicky@tuke.sk

Mgr. Jana Hlaváčová   jana.hlavacova@tuke.sk

Sme aj na facebooku ktv tuke :-)

ZJAZDOVÉ LYŽOVANIE

Lyžovanie patrí medzi zimné športy. Táto mimoriadne obľúbená aktivita spočíva v celku jednoduchom pohybe po snehu pomocou lyží. Lyžovanie sa pôvodne používalo ako efektívny spôsob dopravy v severských krajinách. Od 18. storočia sa postupne rozvíjalo ako športová, neskôr aj ako rekreačná aktivita. Dnes sa lyžovaniu rekreačne venujú milióny ľudí na celom svete. Aktívny pohyb v čistom prírodnom prostredí, primerané zaťaženie srdcovo-cievneho a pohybového systému upevňuje zdravie, rozvíja množstvo pohybových návykov a zručností, harmonicky formuje celú osobnosť človeka. Pretože sa organizmus lyžiara musí prispôsobovať zmenám teplôt, ktoré vznikajú pri zmenách počasia, zlepšuje sa jeho termoregulačný systém a to prispieva k jeho odolnosti a otužilosti. Umožňuje každému jednotlivcovi vybrať si primeranú formu lyžiarskej činnosti vzhľadom na jeho vek a pohybové skúsenosti.

Za otca moderného lyžovania sa považuje istý Nór - Sondre Norheim, ktorému sa prisudzuje vynález viazania lyží. Zjazdové lyžovanie, vo svete známe aj ako alpské lyžovanie, pozostáva z piatich športových disciplín: zjazd, slalom, obrovský slalom, superobrovský slalom (Super-G), alpská kombinácia.

 “Carvovanie” ako odborný pojem v lyžiarskej terminológii zaviedol r. 1995 rakúsky lyžiarsky expert Dr. Thayer. Čo znamená tento termín? “Carvovanie” (z angl.) znamená rezanie a v lyžovaní to znamená jazdenie “rezaných” oblúkov na carvingových lyžiach. Laicky povedané, jedná sa o nový pocit jazdy na lyžiach, ktoré treba nechať jazdiť po hranách v oblúkoch takmer samé. Carvovanie spája elegantnú techniku oblúkov na snowboarde s prednosťou ergonomickej – sily šetriacej jazdy na dvoch lyžiach.

SNOWBOARDING

Šport spájajúci nádheru surfovania, rýchlosť zjazdového lyžovania, ale hlavne nezávislosť skateboardistov. Je to šport, ktorý sa udomácnil vo všetkých zimných strediskách na celom svete. Podobne je to aj u nás na Slovensku. Veľká časť snowboardistov  prešla školou pokusu a omylu v túžbe zažiť svoj prvý oblúk. Aby ste nemuseli absolvovať plný rozsah pádov zaradili sme výuku snowboardingu do ponuky športov. Výučba prebieha formou týždenného kurzu v niektorom zimnom stredisku na Slovensku, v januári. Výstroj si zabezpečí študent. Ubytovanie, stravu a vleky si hradia študenti. Podrobnosti ohľadom kurzu nájdete na stránke, ktorá sa bude aktualizovať. Prihlásiť sa môžu začiatočníci aj pokročilí.

SNW.obr.1

Prvé informačné stretnutie bude 9.10.2019 o 14:00 na KTV TUKE - Vysokoškolská 4, v zasadačke. Účasť nutná.

Prihlasovanie: >>REGISTRAČNÝ FORMULÁR<<

Pozor! Študenti musia byť na tento kurz prihlásení aj cez MAIS!

Poplatky sa uhrádzajú až na mieste pri pokladni v lyžiarskom stredisku Jahodná!!!

Jednorazová platba: 30 Eur - pri pokladni na začiatku kurzu

Jahodn+í.jpg1

Prvé informačné stretnutie bude 9.10.2019 o 14:00 na KTV TUKE - Vysokoškolská 4, v zasadačke. Účasť nutná.

Prihlasovanie: >>REGISTRAČNÝ FORMULÁR<<

Pozor! Študenti musia byť na tento kurz prihlásení aj cez MAIS!

Poplatky sa uhrádzajú bezhotovostne výlučne bankovým prevodom na účet Technickej univerzity v Košiciach (číslo účtu: SK 32 8180 0000 0070 0006 5615, VS: 190110), pri platbe študent do poznámky uvedie názov akcie a svoje meno, kvôli identifikácii platiteľa, - účastník kurzu je povinný poslať potvrdenie o úhrade pedagogickému pracovníkovi zodpovednému  za organizovanie danej akcie najneskôr 25 dní pred uskutočnením akcie.

Záloha: 175 Eur do 31.10.2019,  doplatok: 55 Eur do 1.12.2019

Jasn+í org 2020-1

Prvé informačné stretnutie bude 9.10.2019 o 14:00 na KTV TUKE - Vysokoškolská 4, v zasadačke. Účasť nutná.

Prihlasovanie: >>REGISTRAČNÝ FORMULÁR<<

Pozor! Študenti musia byť na tento kurz prihlásení aj cez MAIS!

Poplatky sa uhrádzajú bezhotovostne výlučne bankovým prevodom na účet Technickej univerzity v Košiciach (číslo účtu: SK 32 8180 0000 0070 0006 5615, VS: 190110), pri platbe študent do poznámky uvedie názov akcie a svoje meno, kvôli identifikácii platiteľa, - účastník kurzu je povinný poslať potvrdenie o úhrade pedagogickému pracovníkovi zodpovednému  za organizovanie danej akcie najneskôr 25 dní pred uskutočnením akcie.

Záloha: 120 Eur do 31.10.2019,  doplatok: 55 Eur do 1.12.2019

Kub+şnka org 2020-1