Informačné listy predmetov

V tejto sekcii nájdete informačné listy predmetov, v ktorých nájdete bližšie informácie týkajúce sa jednotlivých športov ponúkaných v danom semestri, stručnú osnovu predmetu, odporúčanú odbornú literatúru, vyučujúcich a iné.

Informačné listy stiahnete tu:

>>INFORMAČNÉ LISTY PREDMETOV ZS 2019/2020<<