Novinky

KREDIT ZA TELESNÚ VÝCHOVU

Od akademického roka 2015/2016 zavádza väčšina fakúlt v spolupráci s Katedrou telesnej výchovy novinku v podobe jedného kreditu za absolvovanie telesnej výchovy v povinnej, ale aj voliteľnej forme štúdia. Študent si tak abslovovaním predmetu Telesná výchova TV1-TV4 prilepší v štúdiu v priebehu štyroch semestrov až o 4 kredity.
Pozrieť