Vedenie KTV

PaedDr. Vladimír Harčarik (004966)_změnit velikostVedúci katedry telesnej výchovy:

odb. as. PaedDr. Vladimír Harčarik tel. 055/602 4335

vladimir.harcarik@tuke.sk

 

 

Mgr. Juraj Dudovič (001179)(1)_změnit velikostZástupca pre vonkajšie vzťahy:

odb. as. Mgr. Juraj Dudovič tel. 055/602 4171

dudovic@dudovic.sk

 

 

Zástupca pre pedagogickú činnosť:

odb. as. Mgr. Ľuboš Vojtaško, PhD. tel. 055/602 4163

lubos.vojtasko@tuke.sk

 

 

Mgr. Peter Hančin (001911)_změnit velikostTajomník katedry telesnej výchovy:

odb. as. Mgr. Peter Hančin tel. 055/602 4171

peter.hancin@tuke.sk

 

 

Iveta Vraštiaková (009708)_změnit velikostSekretárka katedry telesnej výchovy:

Iveta Vraštiaková tel. 055/602 4134

iveta.vrastiakova@tuke.sk