Vedenie KTV


PaedDr. Vladimír Harčarik (004966)_změnit velikostVedúci katedry telesnej výchovy:
odb. as. PaedDr. Vladimír Harčarik

tel. 055/602 4335

 

Mgr. Juraj Dudovič (001179)(1)_změnit velikostZástupca vedúceho KTV pre vonkajšie vzťahy:
odb. as. Mgr. Juraj Dudovič

tel. 055/602 4171

 

Zástupca vedúceho KTV pre pedagogickú činnosť:   
odb. as. Mgr. Ľuboš Vojtaško

tel. 055/602 4163

 

Mgr. Peter Hančin (001911)_změnit velikostTajomník katedry telesnej výchovy:
odb. as. Mgr.Peter Hančin

tel. 055/602 4171

 

Iveta Vraštiaková (009708)_změnit velikostSekretárka katedry telesnej výchovy:
Iveta Vrašťiaková

tel. 055/602 4134