Vedenie KTV

PaedDr. Vladimír Harčarik (004966)_změnit velikostVedúci katedry telesnej výchovy:

odb. as. PaedDr. Vladimír Harčarik tel. 055/602 4335

 

 

Mgr. Juraj Dudovič (001179)(1)_změnit velikostZástupca vedúceho KTV pre vonkajšie vzťahy:

odb. as. Mgr. Juraj Dudovič tel. 055/602 4171

 

 

Zástupca vedúceho KTV pre pedagogickú činnosť:

odb. as. Mgr. Ľuboš Vojtaško tel. 055/602 4163

 

 

Mgr. Peter Hančin (001911)_změnit velikostTajomník katedry telesnej výchovy:

odb. as. Mgr.Peter Hančin tel. 055/602 4171

 

 

Iveta Vraštiaková (009708)_změnit velikostSekretárka katedry telesnej výchovy:

Iveta Vrašťiaková tel. 055/602 4134