VŠ Liga Streetball

Prihláška nových družstiev na Streetbalovú ligu: do 16.10.2019!

Začiatok jesennej časti ligy: 23.10.2019

-->>WEB STREETBALOVEJ LIGY<<--

lopty

-->>WEB STREETBALOVEJ LIGY<<--

Organizačné zabezpečenie: Mgr. Kristína Horizralová

E-mail: kristina.horizralova@tuke.sk, Tel.: 055/602 4172

Miesto konania: telocvičňa Boženy Nemcovej

Termín konania: Akademický rok 2019/2020

Streda od 19:30 - 21:30