VŠ Liga Streetball

-->>WEB STREETBALOVEJ LIGY<<--

lopty

-->>WEB STREETBALOVEJ LIGY<<--

Organizačné zabezpečenie: Mgr. Kristína Horizralová

E-mail: kristina.horizralova@tuke.sk, Tel.: 055/602 4172

Miesto konania: telocvičňa Boženy Nemcovej

Termín konania: Akademický rok 2018/19

Streda od 18:00-20:00