ZUSR 2016 Prihlasovanie

Prihlášky na ZU SR 2016 je potrebné zasielať elektronicky predsedom ŠK príslušných športov na SAUŠ, resp. osobám určeným v propozíciach do 15.1.2016!

FUTSAL - PaedDr. Ján Janík - janojanik@gmail.com

FLORBAL - Mgr. Juraj Dudovič - dudovic@dudovic.sk

BEDMINTON - Mgr. Juraj Dudovič - dudovic@dudovic.sk

STOLNÝ TENIS - Ing. Erich Reho - info@stklokomotiva.sk

KARATE - Prof. RNDr. František Kačík, PhD. - kacik@tuzvo.sk

TANEČNÝ ŠPORT - Ing. Peter Ivanič - szts@szts.sk

ALPSKÉ LYŽOVANIE - Mgr. Tomáš Kmeť - tomas.kmet@slovak-ski.sk

BEŽECKÉ LYŽOVANIE - PaedDr. Božena Paugschová, PhD. - bozena.paugschova@umb.sk

BIATLON - PaedDr. Peter Petrovič, PhD. - petrovic@fsport.uniba.sk

Sprievodné podujatie

PRETLÁČANIE RUKOU - Prof. RNDr. František Kačík, PhD., - kacik@tuzvo.sk

    

Nominačny list jednotlivca pdf
Nominačný list družstvo pdf