ZUSR 2016 Výsledky

>KOMPLETNÉ VÝSLEDKY .PDF<<

VÝSLEDKY SÚŤAŽE O POHÁR PREZIDENTA SAUŠ:

1 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 60,5 UMB
2 Univerzita Komenského v Bratislave 41,5 UK
3 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 41 UPJS
4 Ekonomická univerzita v Bratislave 28 EKUBA
5 Slovenská technická univerzita v Bratislave 24 STU
6 Technická univerzita v Košiciach 23,25 TUKE
7 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 22,25 UKF
8 Žilinská univerzita v Žiline 18,5 ZUZ
9 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 17 TUNI
10 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 15,5 SPU
11 Akadémia Policajného zboru v Bratislave 14,5 APZ
12 Prešovská univerzita v Prešove 12,25 UNIPO
13 Paneurópska vysoká škola 11 PVS
14 Trnavská univerzita v Trnave 10 TUT
15 Technická univerzita vo Zvolene 10 TUZ
16 Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 8 UCMT
17 Vysoká škola manažmentu Trenčín 2,5 VSMT
18 Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave 1,5 VSEM
19 Univerzita J. Selyeho v Komárne 0,5 UJS
20 Katolícka univerzita v Ružomberku 0 KUR
21 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 0 UVLF
22 Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 0 AOS
23 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach 0 VSBM

 

PORADIE UNIVERZÍT PODĽA POČTU MEDAILÍ:

Poradie Univerzita/Vysoká škola Skratka Medaile
Zlato Striebro Bronz Spolu
1 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici UMB 9 6 7 22
2 Univerzita Komenského v Bratislave UK 6 5 7 18
3 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach UPJS 5 5 7 17
4 Technická univerzita v Košiciach TUKE 3 4 9 16
5 Slovenská technická univerzita v Bratislave STU 1 5 4 10
6 Žilinská univerzita v Žiline ZUZ 3 6 9
7 Ekonomická univerzita v Bratislave EKUBA 3 5 8
8 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre UKF 4 2 2 8
9 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne TUNI 4 1 2 7
10 Prešovská univerzita v Prešove UNIPO 2 4 6
11 Trnavská univerzita v Trnave TUT 1 4 5
12 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre SPU 3 1 4
13 Akadémia Policajného zboru v Bratislave APZ 1 3 4
14 Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave UCMT 3 1 4
15 Paneurópska vysoká škola PVS 1 1 1 3
16 Technická univerzita vo Zvolene TUZ 1 1 2
17 Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika AOS 2 2
18 Vysoká škola manažmentu Trenčín VSMT 1 1
19 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach VSBM 1 1
20 Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave VSEM 0
21 Univerzita J. Selyeho v Komárne UJS 0
22 Katolícka univerzita v Ružomberku KUR 0
23 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach UVLF 0

 

PORADIE UNIVERZÍT PODĽA POČTU ZLATÝCH MEDAILÍ:

Poradie Univerzita/Vysoká škola Skratka Medaile
Zlato Striebro Bronz Spolu
1 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici UMB 9 6 7 22
2 Univerzita Komenského v Bratislave UK 6 5 7 18
3 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach UPJS 5 5 7 17
4 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre UKF 4 2 2 8
5 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne TUNI 4 1 2 7
6 Technická univerzita v Košiciach TUKE 3 4 9 16
7 Žilinská univerzita v Žiline ZUZ 3 6 9
8 Ekonomická univerzita v Bratislave EKUBA 3 5 8
9 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre SPU 3 1 4
10 Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave UCMT 3 1 4
11 Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika AOS 2 2
12 Slovenská technická univerzita v Bratislave STU 1 5 4 10
13 Trnavská univerzita v Trnave TUT 1 4 5
14 Paneurópska vysoká škola PVS 1 1 1 3
15 Vysoká škola manažmentu Trenčín VSMT 1 1
16 Prešovská univerzita v Prešove UNIPO 2 4 6
17 Akadémia Policajného zboru v Bratislave APZ 1 3 4
18 Technická univerzita vo Zvolene TUZ 1 1 2
19 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach VSBM 1 1
20 Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave VSEM 0
21 Univerzita J. Selyeho v Komárne UJS 0
22 Katolícka univerzita v Ružomberku KUR 0
23 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach UVLF 0

 

POČTY ŠTUDENTOV Z JEDNOTLIVÝCH VYSOKÝCH ŠKÔL:

1 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici UMB 41
3 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach UPJS 38
4 Technická univerzita v Košiciach TUKE 30
2 Univerzita Komenského v Bratislave UK 29
7 Ekonomická univerzita v Bratislave EKUBA 21
8 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre UKF 21
6 Žilinská univerzita v Žiline ZUZ 20
12 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre SPU 16
10 Prešovská univerzita v Prešove UNIPO 10
5 Slovenská technická univerzita v Bratislave STU 9
16 Technická univerzita vo Zvolene TUZ 6
9 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne TUNI 4
14 Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave UCMT 3
21 Univerzita J. Selyeho v Komárne UJS 3
13 Akadémia Policajného zboru v Bratislave APZ 2
15 Paneurópska vysoká škola PVS 2
19 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach VSBM 2
20 Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave VSEM 2
11 Trnavská univerzita v Trnave TUT 1
17 Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika AOS 1
18 Vysoká škola manažmentu Trenčín VSMT 1
22 Katolícka univerzita v Ružomberku KUR 1
23 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach UVLF 1
24 Stredné školy 50
Spolu 314

 

POČTY ŠTUDENTOV V JEDNOTLIVÝCH ŠPORTOCH:

Počet súťažiacich
Šport Muži Ženy Spolu
Florbal 61 0 61
Stolný tenis 47 7 54
Futsal 52 0 52
Karate 20 21 41
Tanečný šport 13 13 26
Bedminton 12 13 25
Pretláčanie rukou 14 4 18
Biatlon 10 5 15
Zjazdové lyžovanie 7 5 12
Bežecké lyžovanie 4 6 10
Spolu 240 74 314

 

NAJÚSPEŠNEJŠIE UNIVERZITY V JEDNOTLIVÝCH ŠPORTOCH:

Najuspesnejsia univerzita
Šport 1. miesto 2. miesto 3. miesto
Bedminton upjs tuke, tuni uk
Bežecké lyžovanie umb spu tuz
Biatlon umb tuz
Florbal zuz upjs uk
Futsal upjs ekuba umb
Karate umb ukf uk
Pretláčanie rukou tuke, zuz ucmt, aos unipo
Stolný tenis stu umb spu
Tanečný šport tuke,upjs stu upjs
Zjazdové lyžovanie uk umb upjs
Spolu umb uk upjs