ZUSR 2016 Bedminton

VÝSLEDKY:

Muž (meno a priezvisko) Univerzita (skratka), SŠ Žena (meno a priezvisko) Univerzita (skratka), SŠ
Bedminton Dvojhra muži 1 Tomáš Dratva TUKE
2 Martin Vicen EKUBA
3 Kamil Kanás, Karol Kiš UK, PVS
3
5
6
Dvojhra ženy 1 Lucia Grenčíková TUNI
2 Katarína Šariščanová Gym.P.m.Ke
3 Romana Surová, Petra Korpová APZ, UPJŠ
4
5
6
Štvorhra muži 1 Kamil Kanás, Karol Kiš UK, PVS
2 Martin Vicen, Irenej Poláček EKUBA, TUKE
3 Tomáš Dratva, Wojciech Kurzynski TUKE,UPJŠ,
3 Rastislav Garaj, Vladan Pevný UPJŠ,GMHH
Štvorhra ženy 1 Lucia Grenčíková, Nikoleta Bálintová TUNI, UK
2 Petra Korpová, Katarína Šariščanová UPJŠ, Gym.P.m.Ke
3 Renáta Surová,Romana Surová UMB,APZ
3 Andrea Benková,Lucia Raučinová UMB,UKF
Štvorhra mix 1 Martin Vicen EKUBA Lucia Grenčíková TUNI
2 Wojciech Kurzynski UPJŠ Katarína Šariščanová Gym.P.m.Ke
3 Tomáš Dratva, Kamil Kanas TUKE / UK Petra Korpová, Romana Surová UPJŠ / APZ
3

SKRATKY UNIVERZÍT:

EKUBA Ekonomická univerzita v Bratislave
KUR Katolícka univerzita v Ružomberku
UNIPO Prešovská univerzita v Prešove
SPU Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
STU Slovenská technická univerzita v Bratislave
TUKE Technická univerzita v Košiciach
TUNI Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
TUT Trnavská univerzita v Trnave
UJS Univerzita J. Selyeho v Komárne
UK Univerzita Komenského v Bratislave
UKF Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
UMB Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
UPJS Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
UCMT Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
UVLF Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
ZUZ Žilinská univerzita v Žiline
AOS Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
APZ Akadémia Policajného zboru v Bratislave
PVS Paneurópska vysoká škola
VSBM Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
VSEM Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
VSMT Vysoká škola manažmentu Trenčín

16.2.2016, Telocvičňa T-1, Jedlíkova 7, Košice     >>PROPOZÍCIE<<

20160108_111832