ZUSR 2016 Biatlon

5.3.2016, Osrblie     >>PROPOZÍCIE<<

VÝSLEDKY:

Meno a priezvisko Univerzita (skratka), SŠ
Biatlon 10 km muži 1 Henrich Lonský UMB
2 Kubaliak Michal UMB
2 Ondrej Kosztoláni UMB
4
5
6
7,5 km ženy 1 Alžbeta Majdišová UMB
2 Andrea Hôrčiková TUZ
3 Janka Maráková TUZ
4
5
6

SKRATKY UNIVERZÍT:

UMB Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
UK Univerzita Komenského v Bratislave
UPJS Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
EKUBA Ekonomická univerzita v Bratislave
STU Slovenská technická univerzita v Bratislave
TUKE Technická univerzita v Košiciach
UKF Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
ZUZ Žilinská univerzita v Žiline
TUNI Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
SPU Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
APZ Akadémia Policajného zboru v Bratislave
UNIPO Prešovská univerzita v Prešove
PVS Paneurópska vysoká škola
TUT Trnavská univerzita v Trnave
TUZ Technická univerzita vo Zvolene
UCMT Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
VSMT Vysoká škola manažmentu Trenčín
VSEM Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
UJS Univerzita J. Selyeho v Komárne
KUR Katolícka univerzita v Ružomberku
UVLF Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
AOS Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
VSBM Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

osrblie