ZUSR 2016 Futsal

15.-16.2.2016, Angels aréna

VÝSLEDKY:

Univerzita (skratka)
Futsal Muži 1 UPJS
2 EKUBA
3 UMB
4 UKF
Individuálne ocenenia
Najlepší hráč
Ondrej Volek (EKUBA)
Najlepší strelec
Matúš Genčár (UMB)
Najlepší brankár
Stanislav Pella (UPJS)

SKRATKY UNIVERZÍT:

EKUBA Ekonomická univerzita v Bratislave
KUR Katolícka univerzita v Ružomberku
UNIPO Prešovská univerzita v Prešove
SPU Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
STU Slovenská technická univerzita v Bratislave
TUKE Technická univerzita v Košiciach
TUNI Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
TUT Trnavská univerzita v Trnave
UJS Univerzita J. Selyeho v Komárne
UK Univerzita Komenského v Bratislave
UKF Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
UMB Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
UPJS Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
UCMT Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
UVLF Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
ZUZ Žilinská univerzita v Žiline
AOS Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
APZ Akadémia Policajného zboru v Bratislave
PVS Paneurópska vysoká škola
VSBM Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
VSEM Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave

15.-16.2.2016, Angels aréna, Pri Jazdiarni 1, Košice     >>PROPOZÍCIE<<

Futsal, tabulka, rozpis, satne_Stránka_2

Futsal, tabulka, rozpis, satne_Stránka_1

angels arena