ZUSR 2016 Karate

VÝSLEDKY:

Muži Ženy
meno a priezvisko Univerzita (skratka), SŠ meno a priezvisko Univerzita (skratka), SŠ
Karate Kata 1 Dominik Vančo UKF Kata ženy 1 Zuzana Kormošová UPJS
2 Tomáš Hajdu STU 2 Simona Matyásova UK
3 Norbert Konrád STU 3
3 3
5 5
6 6
-60 1 -50 1 Lucia Kováčiková UMB
2 2 Dominika Kuchárová EKUBA
3 3 Zuzana Kormošová UPJS
3 3 Silvia Chajdáková ZUZ
5 5
6 6
-67 1 Richard Dobrotka UMB -55 1 Viktória Semaníková UKF
2 Andrej Konečný UMB 2 Zuzana Schwartzová UPJŠ
3 Erik Benčko ŠGKe 3 Eva Nováková UMB
3 Matúš Frnda UKF 3 Marigona Mehmeti UPJŠ
5 5
6 6
-75 1 Matúš Lieskovský UK -61 1 Ingrida Suchánková EKUBA
2 Matej Homola PVS 2 Miroslava Kopúňová UCMT
3 Richard Tóth ŠG Košice 3 Karin Barboríková TUNI
3 Andrej Hoľan ZUZ 3 Jaroslava Baňasová UNIPO
5 5
6 6
-84 1 Tomáš pupkay UK -68 1 Veronika Semaníková UMB
2 Adam Prešinský UKF 2 Lucia Forrová 1. Súkromné gymnázium Bratislava
3 Erik Erdész ŠGKe 3 Viktória Pillárová UPJŠ
3 Adam Vorobeľ UK 3
5 5
6 6
nad 84 1 Ilir Kabashi UKF nad 68 1 Dominika Tatárová UMB
2 Roman Vorobeľ APZ 2 Katarína Jombíková UMB
3 Peter Paulíny TUT 3 Terézia Valentovičová UK
3 3 Lenka Sahuľová Obchodná akadémia Lučenec
5 5
6 6

SKRATKY UNIVERZÍT:

EKUBA Ekonomická univerzita v Bratislave
KUR Katolícka univerzita v Ružomberku
UNIPO Prešovská univerzita v Prešove
SPU Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
STU Slovenská technická univerzita v Bratislave
TUKE Technická univerzita v Košiciach
TUNI Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
TUT Trnavská univerzita v Trnave
UJS Univerzita J. Selyeho v Komárne
UK Univerzita Komenského v Bratislave
UKF Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
UMB Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
UPJS Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
UCMT Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
UVLF Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
ZUZ Žilinská univerzita v Žiline
AOS Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
APZ Akadémia Policajného zboru v Bratislave
PVS Paneurópska vysoká škola
VSBM Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
VSEM Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
VSMT Vysoká škola manažmentu Trenčín

18.2.2016, Telocvičňa T-1, Jedlíkova 7, Košice     >>PROPOZÍCIE<<

20160108_111832