ZUSR 2016 Pretláčanie rukou

VÝSLEDKY - PRAVÁ RUKA:

Muži Ženy
meno a priezvisko Univerzita (skratka), SŠ meno a priezvisko Univerzita (skratka), SŠ
Pretláčanie rukou -75 1 Jakub Komenda ZUZ -60 1
2 Peter Bartoš Gym. M.Hattalu, Trstená 2
3 Tomáš Nový-Sedlák ZUZ 3
4 4
5 5
6 6
-85 1 Michal Girášek AOS, Litovský Mikuláš nad 60 1 Rebeka Martinkovičová UCMT
2 Stanislav Ševčík SPŠ elektrotechnická Prešov 2 Lucia Ondo-Eštoková UNIPO
3 Lukáš Knašinský TUKE 3 Bibiana Kendrová SPŠ stavedná Prešov
4 4
5 5
6 6
nad 85 1 Daniel Kohutovič SOŠ automobilová Trnava
2 Jaroslav Kolesár SOŠ automobilová Košice
3 Marek Mastiľak TUKE
4
5
6

 

VÝSLEDKY - ĽAVÁ RUKA:

Muži Ženy
meno a priezvisko Univerzita (skratka), SŠ meno a priezvisko Univerzita (skratka), SŠ
Pretláčanie rukou -75 1 Jakub Komenda ZUZ -60 1
2 Radovan Dvorščák SOŠ Sabinov 2
3 Peter Bartoš Gym. M.Hattalu, Trstená 3
4 4
5 5
6 6
-85 1 Michal Girášek AOS, Litovský Mikuláš nad 60 1 Rebeka Martinkovičová UCMT
2 Stanislav Ševčík SPŠ elektrotechnická Prešov 2 Lenka Čekanová VSBM
3 Lukáš Knašinský TUKE 3 Lucia Ondo-Eštoková UNIPO
4 4
5 5
6 6
nad 85 1 Daniel Kohutovič SOŠ automobilová Trnava
2 Krsitián Sedlák TUKE
3 Jaroslav Kolesár SOŠ automobilová Košice
4
5
6

SKRATKY UNIVERZÍT:

EKUBA Ekonomická univerzita v Bratislave
KUR Katolícka univerzita v Ružomberku
UNIPO Prešovská univerzita v Prešove
SPU Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
STU Slovenská technická univerzita v Bratislave
TUKE Technická univerzita v Košiciach
TUNI Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
TUT Trnavská univerzita v Trnave
UJS Univerzita J. Selyeho v Komárne
UK Univerzita Komenského v Bratislave
UKF Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
UMB Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
UPJS Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
UCMT Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
UVLF Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
ZUZ Žilinská univerzita v Žiline
AOS Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
APZ Akadémia Policajného zboru v Bratislave
PVS Paneurópska vysoká škola
VSBM Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
VSEM Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
VSMT Vysoká škola manažmentu Trenčín

 17.2.2016, Jedlíkova 7, Košice (spoločenské centrum) >>PROPOZÍCIE<<

divadelna-big-001