ZUSR 2016 Stolný tenis

17.2.2016, Telocvičňa T-1, Jedlíkova 7, Košice     >>PROPOZÍCIE<<

Informácie o prihlásených nájdete >>TU<<

VÝSLEDKY:

Muž (meno a priezvisko) Univerzita (skratka), SŠ Žena (meno a priezvisko) Univerzita (skratka), SŠ
Stolný tenis Dvojhra muži 1 Jakub Figeľ EKUBA
2 Pavol MEGO UMB
3 Tomáš Kopányi Gymnázium MRŠ Nové Zámky
3 Andrej Slováčik STU
5
6
Dvojhra ženy 1 Andrea Daubnerová STU
2 Lucia Kokavcová SPU
3 Zuzana Takáčová TUT
3 Ivana Toronyiová UMB
5
6
Štvorhra muži 1 Pavol Mego UMB Filip Ježo VSMT
2 Martin Ježo UK Juraj Žatko UKF
3 Michal Mikušiak ZUZ Ján Letanovský ZUZ
3 Juraj Till TUKE Andrej Slováčik STU
5
6
Štvorhra ženy 1 Kokavcová Lucia SPU Takáčová Zuzana TUT
2 Korychko Ruslana TUKE Toronyiová Ivana UMB
3 Toporcerová Daniela UNIPO Kohútová Martina TUKE
4
5
6
Štvorhra mix 1 Juraj Žatko UKF Kokavcová Lucia SPU
2 Andrej Slováčik STU Andrea Daubnerová STU
3 Oliver Vaňo TUKE Daniela Toporcerová UNIPO
3 Martin Hruška TUKE Zuzana Takáčová TUT
5
6

SKRATKY UNIVERZÍT:

EKUBA Ekonomická univerzita v Bratislave
KUR Katolícka univerzita v Ružomberku
UNIPO Prešovská univerzita v Prešove
SPU Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
STU Slovenská technická univerzita v Bratislave
TUKE Technická univerzita v Košiciach
TUNI Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
TUT Trnavská univerzita v Trnave
UJS Univerzita J. Selyeho v Komárne
UK Univerzita Komenského v Bratislave
UKF Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
UMB Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
UPJS Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
UCMT Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
UVLF Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
ZUZ Žilinská univerzita v Žiline
AOS Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
APZ Akadémia Policajného zboru v Bratislave
PVS Paneurópska vysoká škola
VSBM Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
VSEM Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
VSMT Vysoká škola manažmentu Trenčín

20160108_111832