ZUSR 2016 Tanečný šport

15.2.2016, Telocvičňa T1, Jedlíkova 7, Tanečný šport

VÝSLEDKY:

Muž (meno a priezvisko) Univerzita (skratka), SŠ Žena (meno a priezvisko) Univerzita (skratka), SŠ
ŠTT 1 Peter Voroš TUNI Silvia Krištofičová UCMT
2 Matej Madeja TUKE Lenka Šepeľová UPJS
3 Juraj Trusina STU Tatiana Magátová TUNI
4 Štefan Pintér STU Zuzana Sedmáková SŠ-Gymnázium Cyrila a Metoda v Nitre
5 Michal Horáček STU Ivana Janurová UK
6 Maroš Olejár TUKE Renáta Hrešková TUKE
LAT 1 Madeja Matej TUKE Šepeľová Lenka UPJS
2 Marek Figlár EKUBA Imola Gergelyová SŠ-Evanjelické gymnázium JAK KE
3 Jakub Brisuda ZUZ Kristína Grilusová UK
4 Peter Valach VSEM Alexandra Biela EKUBA
5 Matúš Lukáč EKUBA Michaela Bérešová TUKE
6 Maté Gögh SPU Dóra Vargová UJS
10T 1 Matej Madeja TUKE Lenka Šepeľová UPJS
2 Juraj Trusina STU Tatiana Magátová TUNI
3 Štefan Pintér STU Zuzana Sedmáková SŠ-Gymnázium Cyrila a Metoda v Nitre
4
5
6

SKRATKY UNIVERZÍT:

EKUBA Ekonomická univerzita v Bratislave
KUR Katolícka univerzita v Ružomberku
UNIPO Prešovská univerzita v Prešove
SPU Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
STU Slovenská technická univerzita v Bratislave
TUKE Technická univerzita v Košiciach
TUNI Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
TUT Trnavská univerzita v Trnave
UJS Univerzita J. Selyeho v Komárne
UK Univerzita Komenského v Bratislave
UKF Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
UMB Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
UPJS Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
UCMT Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
UVLF Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
ZUZ Žilinská univerzita v Žiline
AOS Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
APZ Akadémia Policajného zboru v Bratislave
PVS Paneurópska vysoká škola
VSBM Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
VSEM Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
VSMT Vysoká škola manažmentu Trenčín

15.2.2016, Telocvičňa T-1, Jedlíkova 7, Košice     >>PROPOZÍCIE<<
20160108_111832