ZUSR 2016 Zjazdové lyžovanie

 19.-21. 2. 2016, Vyšná Boca – Bačova Roveň, Barbora   >>PROPOZÍCIE<<

VÝSLEDKY:

Meno a priezvisko Univerzita (skratka), SŠ
Zjazdové lyžovanie Obrovský slalom muži 1 Brozman Branislav UK
2 Hromada Martin UK
3 Murín Roman UK
4
5
6
Obrovský slalom ženy 1 Kantorová Barbara UPJS
2 Miklošová Katarína UNIPO
3 Saalová Kristína UMB
4
5
6
Slalom muži 1 Hromada Martin UK
2 Brozman Branislav UK
3
4
5
6
Slalom ženy 1 Saalová Kristína UMB
2 Trajčíková Eva UK
3 Horváthová Tatiana GSNV
4
5
6

SKRATKY UNIVERZÍT:

EKUBA Ekonomická univerzita v Bratislave
KUR Katolícka univerzita v Ružomberku
UNIPO Prešovská univerzita v Prešove
SPU Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
STU Slovenská technická univerzita v Bratislave
TUKE Technická univerzita v Košiciach
TUNI Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
TUT Trnavská univerzita v Trnave
UJS Univerzita J. Selyeho v Komárne
UK Univerzita Komenského v Bratislave
UKF Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
UMB Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
UPJS Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
UCMT Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
UVLF Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
ZUZ Žilinská univerzita v Žiline
AOS Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
APZ Akadémia Policajného zboru v Bratislave
PVS Paneurópska vysoká škola
VSBM Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
VSEM Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
VSMT Vysoká škola manažmentu Trenčín
SONY DSC

SONY DSC