MonTueWedThuFriSatSun
Loading backend data

Informácie pre študentov kombinovanej metódy

Display portlet menu

Informácie pre študentov kombinovanej metódy

Kvôli prerušeniu štandardnej formy výučby spôsobenému Corona vírusom neplatia doleuvedené pravidlá získania zápočtu!

Informácie kzápočtom za telesnú výchovu v letnom semestri 2019/2020 nájdete na tomto odkaze:

>>ZÁPOČTY LS 2019/2020 INFO<<

ZÍSKANIE ZÁPOČTU ZA TELESNÚ VÝCHOVU V LETNOM SEMESTRI  2019/2020

1. Účasť
Povinná a aktívna účasť v rozsahu stanovenom príslušnou fakultou, alebo absolvovanie jednodňovej túry
 

SJF a FEI
Študenti kombinovanej metódy fakúlt majú TV zahrnutú v rozvrhu a absolvujú ju v telocvični na Vysokoškolskej 4 v termíne: Piatok, 07:30-09:00

SJF – 1.-4. týždeň semestra (4x)
FEI – 7.-12. týždeň semestra (6x)

LF, BERG, FMMR
4x v hodinách podľa rozvrhu ktv.tuke.sk, tlačivo podpíše vyučujúci.
Po splnení účasti 4x, študent odovzdá tlačivo garantovi fakulty.

>>Tlačivo na stiahnutie tu<<

Absolvovanie jednodňovej túry počas semestra alebo po jeho skončení.
Študent sa podpíše na prezenčnú listinu po skončení danej turistickej akcie.

 

2. Kredit
Garant príslušnej fakulty udelí zápočet a kredit študentovi v zápočtovom týždni alebo najneskôr do troch dní od splnenia podmienok na získanie zápočtu.
Úradné hodiny: v čase konzultačných hodín alebo po dohode so študentom

 

3. Garanti fakúlt
Miroslava BARCALOVÁ - garant TV pre LF, miroslava.barcalova@tuke.sk
Peter HANČIN - garant TV pre FEI, peter.hancin@tuke.sk
Vladimír HARČARIK - garant TV pre SJF, vladimir.harcarik@tuke.sk
Kristína HORIZRALOVÁ - garant TV pre BERG, kristina.horizralova@tuke.sk
Peter MURÍN - garant TV pre FMMR, peter.murin@tuke.sk

Kontakt: www.ktv.tuke.sk