Informácie

MonTueWedThuFriSatSun
Loading backend data

Veda a výskum

VEDA, VÝSKUM KTV TU Košice

VEGA

Vypracovanie a podanie projektov
Funkčná zdatnosť v závislosti na zdravom životnom štýle
Identifikácia cieľových skupín cestovného ruchu na základe fyzických limitov
Vybrané rizikové faktory obezity a pohybová prevencia VEGA č. 1/1343/12

 

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Vedecké práce v ostatných zahraničných a domácich  časopisoch
Vedecké práce v zahraničných a domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
ADE-6x, ADF-6x, ADM-2x, AEC-5x, AED-37x, AFA-2x, AFB-1x, AFC-2x, AFD-19, AFH-5, BAB-2x,
BDF-7x, BEF-3x, BFA-1, CAI-1x, DAI-1x, FAI-2x, GII-7x

Evidencia publikačnej činnosti na TUKE: >>EPC TUKE<<

Zborník vedeckých prác vydávaný každé dva roky
AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch: články, štúdie alebo state, ktoré obsahujú pôvodné výsledky vlastnej práce autora alebo autorského kolektívu, uverejnené vo vedeckých (nekonferenčných) zborníkoch. Majú ISBN, resp. ISSN. Pred vydaním sú posudzované najmenej dvoma odborníkmi, ktorých mená sú uvedené v publikáciách.

Vysokoškolská telesná výchova a šport, pohybová aktivita a zdravý životný štýl 2017, recenzovaný zborník vedeckých prác /Jana Hlaváčová, Matej Timkovič, Ľuboš Vojtaško – 1.vyd – Košice: TU-2017. – 116 s. – ISBN 978-80-553-3148-5. >>Zborník 2017 k stiahnutiu<<

Vysokoškolská telesná výchova a šport, pohybová aktivita a zdravý životný štýl 2019, roč.2, recenzovaný zborník vedeckých prác / Ľuboš Vojtaško, Jana Hlaváčová, Matej Timkovič,– 1.vyd – Košice: TU-2019. – 250 s.  [print, CD-ROM ].- ISBN 978-80-553-3306-9. >>Zborník 2019 k stiahnutiu<<

Vysokoškolská telesná výchova a šport, pohybová aktivita a zdravý životný štýl 2021, roč.3, recenzovaný zborník vedeckých prác / Ľuboš Vojtaško, Jana Hlaváčová, Matej Timkovič,– 1.vyd – Košice: TU-2021. – 374 s.  [CD-ROM ].- ISBN 978-80-553-3860-6. >>Zborník 2021 k stiahnutiu<<

SPOLUPRÁCA

Pracoviská TUKE a UPJŠ
Strojnícka fakulta, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií,  Letecká fakulta, UPJŠ – Ústav telesnej výchovy a športu.
Projekt APVV – 17 – 0167
Uplatňovanie autoregulačných metód pri príprave letových posádok - pokračovanie práce na projekte v spolupráci s Leteckou fakultou TUKE
Spolupráca so Stavebnou fakultou
Monitorovanie zmien CO2 v telovýchovnom objekte počas pohybových aktivít
Extenzia bedrového kĺbu
Vyvinutý softvér implementovaný v programovom balíku Matlab. Umožňuje vyhodnotiť posun bedrového kĺbu v horizontálnom a vertikálnom smere.

ZAHRANIČNÉ UNIVERZITY

ČR- Brno, Praha, Maďarsko- Miskolc, Rumunsko, Macedónsko
Medzinárodný Vyšehradsky fond + grants
Inovatívny rozvoj cezhraničných kontaktov a posilnenie spolupráce medzi vzdelávacími inštitúciami v krajinách V4 a krajinou na západnom Balkáne - Macedónsko.

Wuppertal
Cezhraničná spolupráca s univerzitou vo Wuppertale