Výučba

MonTueWedThuFriSatSun
Loading backend data

Informácie pre študentov s individuálnym študijným plánom

Display portlet menu

Informácie pre študentov s individuálnym študijným plánom

Študenti s IŠP kontaktujú osobne, alebo emailom garantov fakúlt pre TV z Oddelenia akademického športu TUKE. Viď kontakty dole na stránke.

MOŽNOSTI ZÍSKANIA ZÁPOČTU ZA TELESNÚ VÝCHOVU V LETNOM SEMESTRI AR 2023/2024

1. Možnosť
Študenti s individuálnym študijným plánom sa riadia pokynmi platiacimi pre študentov denného štúdia, pričom musia absolvovať 5 aktivít.

Telesná výchovy prebieha pre túto skupinu študentov dištančnou formou, pričom za semester je potrebné zrealizovať a odoslať emailom záznamy o 5 individuálne realizovaných pohybových aktivitách zaznamenaných pomocou mobilnej aplikácie Strava alebo SportsTracker podľa zadaných inštrukcií: >>INFORMÁCIE TU<<. Záznamy z pohybových aktivít zasielať emailom garantom fakúlt. Viď kontakty dole na stránke

2. Možnosť
Účasť na jednodňovej turistickej akcii. Zoznam aktuálne plánovaných turistických akcií nájdete na stránke >>Pripravované športové/turistické podujatia pre študentov

Kredit
Vyučujúci/Garant príslušnej fakulty udelí zápočet a kredit študentovi v zápočtovom týždni alebo najneskôr do troch dní od splnenia podmienok na získanie zápočtu.
Úradné hodiny: v čase konzultačných hodín alebo po dohode so študentom

Garanti fakúlt
Fakutla baníctva,ekológie,riadenia procesov a geotechnológií:
Mgr. Kristína HORIZRALOVÁ
kristina.horizralova@tuke.sk

Strojnícka fakulta: PaedDr.Vladimír HARČARIK
vladimir.harcarik@tuke.sk

Stavebná fakulta: Mgr. Jana HLAVÁČOVÁ, PhD.
jana.hlavacova@tuke.sk

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie: Mgr. Peter MURÍN
peter.murin@tuke.sk

Ekonomická fakulta: Mgr. Matej TIMKOVIČ
matej.timkovic@tuke.sk

Fakulta umení: Mgr. Ľuboš VOJTAŠKO, PhD.
lubos.vojtasko@tuke.sk

Letecká fakulta: Mgr. Miroslava BARCALOVÁ, PhD.
miroslava.barcalova@tuke.sk

Kontakt: www.ktv.tuke.sk

PaedDr. Vladimír Harčarik
vedúci Oddelenia akademického športu TUKE