MonTueWedThuFriSatSun
Loading backend data

Informácie - Erazmus

POKYNY K UDELENIU ZÁPOČTU Z TELESNEJ VÝCHOVY PRE ŠTUDENTOV ERASMU

Študent ERASMU, získava zápočet jednou z týchto možností

  • 1. Splniť podmienky dištančnej TV platné pre študentov denného štúdia: Informácie o dištančnej TV pre aktuálny semester
  • 2. Aktívna účasť na hodinách TV, alebo vybraného športu na danej univerzite - doložiť potvrdenie o danom absolvovaní TV garantovi príslušnej fakulty.
  • 3. Neúčasť na hodinách TV študent, ktorý na danej univerzite v rámci študijného programu nemá TV, ale môže dobrovoľne počas pobytu športovať, vypracuje seminárnu prácu.

Pokyny pre vypracovanie seminárnej práce:

  • Názov seminárnej práce:

TELESNÁ VÝCHOVA A ŠPORT NA DANEJ UNIVERZITE

  • Štruktúra práce:

Titulná strana: Názov seminárnej práce, Meno študenta, Študijný odbor,

Akademický rok,

Vlastná práca:

- rozsah: 3 – 5 strán

- opis možností športu na danej univerzite (s alebo bez inštruktora, priebeh

športovej aktivity, platenie za hodiny, a iné)

- opis športového areálu,

- opis materiálneho vybavenia

- osobné postrehy, dojmy a odporúčania

- názov a sídlo univerzity, webová adresa ( univerzity, športovísk)

Prílohy:

- najmenej 3 aktuálne fotky

(písmo: Times New Roman, veľkosť: 12, riadkovanie: 1,5)