Výučba

MonTueWedThuFriSatSun
Loading backend data

Informácie pre študentov kombinovanej metódy

Display portlet menu

Informácie pre študentov kombinovanej metódy

ZÍSKANIE ZÁPOČTU ZA TELESNÚ VÝCHOVU V LETNOM SEMESTRI AR 2023/2024

1. Možnosť
Študenti kombinovanej metódy štúdia sa riadia pokynmi platiacimi pre študentov denného štúdia, pričom musia absolvovať 5 aktivít.

Telesná výchovy prebieha pre túto skupinu študentov dištančnou formou, pričom za semester je potrebné zrealizovať a odoslať emailom záznamy o 5 individuálne realizovaných pohybových aktivitách zaznamenaných pomocou mobilnej aplikácie Strava alebo SportsTracker podľa zadaných inštrukcií: >>INFORMÁCIE TU<<

Záznamy z pohybových aktivít zasielať emailom vyučujúcim:

SJF      vladimir.harcarik@tuke.sk
FMMR  vladimir.harcarik@tuke.sk
BERG   kristina.horizralova@tuke.sk
LF         miroslava.barcalova@tuke.sk

2. Možnosť
Účasť na jednodňovej turistickej akcii. Zoznam aktuálne plánovaných turistických akcií nájdete na stránke >>Pripravované športové/turistické podujatia pre študentov

Kredit
Vyučujúci/Garant príslušnej fakulty udelí zápočet a kredit študentovi v zápočtovom týždni alebo najneskôr do troch dní od splnenia podmienok na získanie zápočtu.
Úradné hodiny: v čase konzultačných hodín alebo po dohode so študentom

Garanti fakúlt
Miroslava BARCALOVÁ - garant TV pre LF, miroslava.barcalova@tuke.sk
Vladimír HARČARIK - garant TV pre SJF, vladimir.harcarik@tuke.sk
Kristína HORIZRALOVÁ - garant TV pre FBERG, kristina.horizralova@tuke.sk
Peter MURÍN - garant TV pre FMMR, peter.murin@tuke.sk

Kontakt: www.ktv.tuke.sk

PaedDr. Vladimír Harčarik
vedúci Oddelenia akademického športu TUKE