Výučba

MonTueWedThuFriSatSun
Loading backend data

Informácie pre študentov kombinovanej metódy a študentov s individuálnym študijným plánom

Display portlet menu

Informácie pre študentov kombinovanej metódy a študentov s individuálnym študijným plánom

ZÍSKANIE ZÁPOČTU ZA TELESNÚ VÝCHOVU V LETNOM SEMESTRI AR 2020/2021

Študenti kombinovanej metódy štúdia a študenti s individuálnym študijným plánom sa riadia pokynmi platiacimi pre študentov denného štúdia, pričom musia absolvovať 50% aktivít.

Telesná výchovy prebieha dištančnou formou, pričom za semester je potrebné zrealizovať a odoslať emailom záznamy o 5 individuálne realizovaných pohybových aktivitách zaznamenaných pomocou mobilnej aplikácie Strava alebo SportsTracker podľa zadaných inštrukcií: >>INFORMÁCIE TU<<

Záznamy z pohybových aktivít zasielať emailom vyučujúcim:

SJF      vladimir.harcarik@tuke.sk
FMMR  vladimir.harcarik@tuke.sk
BERG   kristina.horizralova@tuke.sk
FEI       matej.timkovic@tuke.sk

LF          miroslava.barcalova@tuke.sk

2. Kredit
Vyučujúci/Garant príslušnej fakulty udelí zápočet a kredit študentovi v zápočtovom týždni alebo najneskôr do troch dní od splnenia podmienok na získanie zápočtu.
Úradné hodiny: v čase konzultačných hodín alebo po dohode so študentom

3. Garanti fakúlt
Miroslava BARCALOVÁ - garant TV pre LF, miroslava.barcalova@tuke.sk
Peter HANČIN - garant TV pre FEI, peter.hancin@tuke.sk
Vladimír HARČARIK - garant TV pre SJF, vladimir.harcarik@tuke.sk
Kristína HORIZRALOVÁ - garant TV pre FBERG, kristina.horizralova@tuke.sk
Peter MURÍN - garant TV pre FMMR, peter.murin@tuke.sk

Kontakt: www.ktv.tuke.sk

PaedDr. Vladimír Harčarik
vedúci Katedry telesnej výchovy