Katedra

MonTueWedThuFriSatSun
Loading backend data

Informácie k dištančnej forme výučby Telesnej výchovy

Display portlet menu
Back to news

Informácie k dištančnej forme výučby Telesnej výchovy

For Students

ZMENA!

Zmeny vo výučbe telesnej výchovy na základe príkazu rektora TUKE č. 15.
Od 5.10.2020 bude výučba Telesnej výchovy pre študentov všetkých fakúlt TUKE prebiehať dištančnou formou!
Študenti, ktorí mali doteraz prezenčnú formu výučby Telesnej výchovy prechádzajú taktiež na dištančnú formu a riadia sa doleuvedenými inštrukciami:
Informácie o vykonaných pohybových aktivitách zasielajú vyučujúcemu, u ktorého sú prihlásení na hodinu! Pri každom emaili nezabudnite uviesť deň a čas hodiny, na ktorej ste prihlásení!!!

Študenti na fakultách, kde je dištančná forma štúdia sa musia prihlásiť prostredníctvom MAISu na ľubovoľnú rozvrhovú jednotku (šport, deň v týždni, čas), ktorá je aktuálne voľná. Prihlásenie je možné do 2.10.!

Emailom oznámia konkrétnemu vyučujúcemu, na ktorého hodinu sú prihlásení, že ich štúdium a tým aj Telesná výchova bude prebiehať dištančnou formou!

Do predmetu emailu je potrebné uviesť: Meno, Priezvisko, deň a čas športu, na ktorý ste prihlásený!

Zároveň je potrebné potvrdiť súhlas so spracovaním osobných údajov na nasledovnom linku:
Informovaný súhlas s účasťou na prieskume Katedry telesnej výchovy

Pre získanie zápočtu za Telesnú výchovu je potrebné absolvovať 10 pohybových aktivít, o ktorých realizácii budete posielať týždenne záznamy emailom konkrétnemu vyučujúcemu, na ktorého hodine ste prihlásený. Pre zaznamenanie pohybovej aktivity je potrebné nainštalovať si do telefónu aplikáciu, ktorá Vám umožní zaznamenávať priebeh pohybovej aktivity (čas trvania, rýchlosť, trasu...) a zaregistrovať sa do nej. Na výber máte viacero aplikácií: Strava, Sports Tracker, MapyCZ, Endomondo, atď. Pred začiatkom pohybovej aktivity je potrebné spustiť nahrávanie aktivity a na konci ju korektne ukončiť a uložiť. Telefón musíte mať počas pohybovej aktivity pri sebe so zapnutým GPS. Následne je potrebné túto zaznamenanú aktivitu zdieľať vyučujúcemu, na ktorého hodine ste prihlásený (poslať link na aktivitu emailom).
Pri každom emaili nezabudnite uviesť deň a čas hodiny, na ktorej ste prihlásení!!!

Na výber máte nasledovné pohybové aktivity, pričom musí byť dodržané jej minimálne časové trvanie:

Chôdza minimálne 60 min (minimálne 4km) >>CHÔDZA
Cyklistika minimálne 60 min (minimálne 15km) >>CYKLISTIKA
Beh minimálne 40 min (minimálne 5km) >>BEH
Inline korčuľovanie minimálne 40 min (minimálne 5km) >>IN-LINE
Turistika minimálne 60 min (minimálne 4km) >>TURISTIKA

V jednom týždni akceptujeme len jednu pohybovú aktivitu a je potrebné ju zdokladovať v týždni, v ktorom bola realizovaná. Športovať môžete v ľubovoľnom čase v priebehu týždňa a v priebehu dňa. Každý týždeň môžete absolvovať iný druh pohybovej aktivity.

V prípade, že dištančná forma výučby na vašej fakulte začne až v priebehu semestra, bude potrebné absolvovať taký počet pohybových aktivít aby výsledný súčet účastí na Telesnej výchove a realizovaných pohybových aktivít individuálnym spôsobom bol minimálne 10!

V prípade, že máte záujem realizovať iný typ pohybovej aktivity, ktorý je tiež možné zaznamenať mobilnou aplikáciou, prekonzultujte túto požiadavku emailom s vyučujúcim (s tým, u ktorého ste prihlásený).

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať:

https://ktv.tuke.sk/wps/portal/ktv/katedra/zamestnanci

Všetky informácie budeme taktiež aktualizovať na webovej stránke www.ktv.tuke.sk

Študenti sú povinní komunikovať s vyučujúcim prostredníctvom študentského emailu!

PaedDr. Vladimír Harčarik
vedúci Katedry telesnej výchovy