Výučba

MonTueWedThuFriSatSun
Loading backend data

Oslobodenie od Telesnej výchovy

Display portlet menu

Oslobodenie od Telesnej výchovy


1. Študenti oslobodení od telesnej výchovy z dôvodu zdravotných problémov, prinesú toto potvrdenie (pdf) (kompletne vyplnené !) od odborného lekára garantovi z KTV v prvom alebo druhom týždni semestra! (dodatočné potvrdenia nebudú akceptované!).

2. Aktívni športovci môžu byť oslobodení od povinnej telesnej výchovy po predložení tohto potvrdenia (pdf) od svojho športového klubu, v ktorom bude rozpis tréningových hodín v týždni. Potvrdenie je nutné priniesť v prvom týždni semestra! O akceptovaní oslobodenia zo športových dôvodov rozhoduje výhradne garant tv pre danú fakultu, preto odporúčame študentovi, ktorí sa chce osobodiť od TV zo športových dôvodov aby si to najprv vykomunikovali s garantom TV pre fakultu emailom.

Počas trvania dištančnej výučby je akceptované aj zaslanie elektronickej podoby potvrdenia (sken, fotografia originálu potvrdenia, ktoré je podpísané a opečiatkované).

Potvrdenia o oslobodení platia iba na jeden semester!!!

Študenti, ktorí žiadajú o oslobodenie od telesnej výchovy sa neprihlasujú na žiadnu rozvrhovú jednotku, ale kontaktujú garantov fakulty horeuvedenými spôsobmi.

--

O oslobodení rozhodujú garanti z KTV pre jednotlivé fakulty:

Fakulta elektrotechniky a informatiky: Mgr. Peter HANČIN

Fakutla baníctva,ekológie,riadenia procesov a geotechnológií: Mgr.Kristína HORIZRALOVÁ

Strojnícka fakulta: PaedDr.Vladimír HARČARIK

Stavebná fakulta: Mgr. Jana HLAVÁČOVÁ

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie: Mgr. Peter MURÍN

Ekonomická fakulta: Mgr. Daniel VASILIŠIN

Fakulta umení: Mgr. Ľuboš VOJTAŠKO, PhD.

Letecká fakulta: Mgr. Miroslava BARCALOVÁ, PhD.
 

Tlačivo potrebné pre študentov bývajúcich na internáte
Potvrdenie-športovci-internát (pdf)