Výučba

MonTueWedThuFriSatSun
Loading backend data

Oslobodenie od Telesnej výchovy

Display portlet menu

Oslobodenie od Telesnej výchovy

1. Študenti oslobodení od telesnej výchovy z dôvodu zdravotných problémov, prinesú toto potvrdenie (pdf) (kompletne vyplnené !) od odborného lekára garantovi z OAŠ TUKE v prvom alebo druhom týždni semestra! (dodatočné potvrdenia nebudú akceptované!).

2. Aktívni športovci môžu byť oslobodení od povinnej telesnej výchovy po predložení tohto potvrdenia (pdf) od svojho športového klubu, v ktorom bude rozpis tréningových hodín v týždni. Potvrdenie je nutné priniesť v prvom týždni semestra! O akceptovaní oslobodenia zo športových dôvodov rozhoduje výhradne garant tv pre danú fakultu, preto odporúčame študentovi, ktorí sa chce osobodiť od TV zo športových dôvodov aby si to najprv vykomunikovali s garantom TV pre fakultu emailom.

Počas trvania dištančnej výučby je akceptované aj zaslanie elektronickej podoby potvrdenia (sken, fotografia originálu potvrdenia, ktoré je podpísané a opečiatkované).

Potvrdenia o oslobodení platia iba na jeden semester!!!

Študenti, ktorí žiadajú o oslobodenie od telesnej výchovy sa neprihlasujú na žiadnu rozvrhovú jednotku, ale kontaktujú garantov fakulty horeuvedenými spôsobmi.

--

O oslobodení rozhodujú garanti z OAŠ TUKE pre jednotlivé fakulty:

Letecká fakulta: Mgr. Miroslava BARCALOVÁ, PhD.
Strojnícka fakulta: PaedDr.Vladimír HARČARIK
Stavebná fakulta:
Mgr. Jana HLAVÁČOVÁ, PhD.
Ekonomická fakulta:
Mgr. Matej TIMKOVIČ
Fakulta umení:
Mgr. Ľuboš VOJTAŠKO, PhD.
FBERG:
Mgr.Kristína HORIZRALOVÁ
FMMR: Mgr. Peter MURÍN

Fakulta elektrotechniky a informatiky:

V prípade potreby kontaktujte vedúceho OAŠ TUKE

Tlačivo potrebné pre študentov bývajúcich na internáte
Potvrdenie-športovci-internát (pdf)