Katedra

PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data

Informácie k dištančnej forme výučby Telesnej výchovy

Display portlet menu
Späť na novinky

Informácie k dištančnej forme výučby Telesnej výchovy

Pre študentov

Informácie k dištančnej forme výučby Telesnej výchovy v LS 2020/2021

Výučba Telesnej výchovy pre študentov všetkých fakúlt TUKE začína aj v letnom semestri AR 2020/2021 dištančnou formou!

Preštudujte si pozorne nasledovné informácie!

Všetci študenti musia byť prihlásený na niektorú z rozvrhových jednotiek – na vybraný šport prostredníctvom systému MAIS!
Prihlasovanie na športy bude spustené 8.2.2021 od 12:00
Prihlasovanie je možné do 26.2.2021
Vyberte si podľa možnosti taký šport, deň aj čas ktorý Vám bude v prípade prechodu na prezenčnú formu vyhovovať.

 1. Pre získanie zápočtu z predmetu Telesná výchova je potrebné absolvovať 10 pohybových aktivít, o ktorých realizácii budete posielať týždenne záznamy emailom konkrétnemu vyučujúcemu, na ktorého hodine ste prihlásený.
  Upozorňujeme, že falšovanie, či akákoľvek manipulácia so záznamami o pohybových aktivitách bude mať za následok neuznanie predmetu TV a bude oznámená vedeniu fakulty!
 1. Pre zaznamenanie pohybovej aktivity je potrebné nainštalovať si do telefónu jednu aplikáciu, ktorá Vám umožní zaznamenávať priebeh pohybovej aktivity (čas trvania, rýchlosť, trasu.) a zaregistrovať sa do nej. Sú akceptované len tieto dve aplikácie:
  aplikácia Strava a aplikácia SportsTracker
  Pred začiatkom pohybovej aktivity je potrebné spustiť nahrávanie aktivity a na konci ju korektne ukončiť a uložiť. Telefón musíte mať počas pohybovej aktivity pri sebe so zapnutým GPS. Návody na zdieľanie z aplikácií: Strava   SportsTracker
 1. Následne je potrebné túto zaznamenanú aktivitu zaslať emailom vyučujúcemu, na ktorého hodine ste prihlásený. Aktivitu zasielate výhradne v podobe odkazu:
  https://www.strava.com/activities/4475904553
  https://www.sports-tracker.com/workout/vojtasko/60016fdfe4c01f0daf0be4c6

  Screenshoty z obrazovky mobilného telefónu nie sú akceptovateľné!
  Do predmetu emailu nezabudnite uviesť: Poradie pohybovej aktivity, ktorú zasielate, Šport, deň a čas hodiny, na ktorej ste prihlásení v nasledovnom tvare
  1.TV – Fitnes – Pondelok - 13:30
   So študentami komunikujeme výhradne prostredníctvom študentského emailu!
 1. Na výber máte nasledovné pohybové aktivity, pričom musia byť dodržané uvedené parametre aktivít (v opačnom prípade nemusí byť aktivita vyučujúcim akceptovaná):
 • Chôdza minimálne 6km, trvanie 60-90 minút. Musia byť splnené oba parametre! Upozorňujeme, že aktivity nahrávané počas chôdze v obchodnom centre nebudú akceptované!
 • Beh minimálne 5km, trvanie do 45 minút. Musia byť splnené oba parametre!
 • Cyklistika minimálne 15km. Musí byť dodržaná vzdialenosť.
 • Inline korčuľovanie minimálne 10km. Musí byť dodržaná vzdialenosť.
 • Turistika minimálne 5km s prevýšením viac ako 200 výškových metrov
 1. V jednom týždni akceptujeme len jednu pohybovú aktivitu a je potrebné ju dokladovať v týždni, v ktorom bola realizovaná!
   
 2. Športovať môžete v ľubovoľnom čase v priebehu týždňa a v priebehu dňa. Každý týždeň môžete absolvovať iný druh pohybovej aktivity.
 1. Študent, ktorý má z akýchkoľvek dôvodov v semestri zapísané dve telesné výchovy je povinný sa prihlásiť na hodiny k tomu istému vyučujúcemu!
 1. Študentom, ktorým z určitého dôvodu nemôžu vykonávať pohybové aktivity v exteriéri je umožnené vykonávať domáce cvičenie. Študent dokladuje realizáciu tohto cvičenia zaslaním time-laps videa emailom, pričom súbor s videom nesmie byť väčšií ako 5MB (študent musí zaznamenať – nahrať na video celé svoje cvičenie prostredníctvom mobilného telefónu s OS Android prostredníctvom aplikácie Framelapse, resp. inej. Telefóny Iphone umožňujú vytvárať time-laps videá bez potreby inej aplikácie). Video by malo vyzerať asi takto: Timelaps video 30min. cvičenia nahratých do 30sek.
  Upozornenie! Študenti cvičia podľa vzorových cvičení, ktoré nájdete na tejto stránke:
  https://ktv.tuke.sk/wps/portal/ktv/informacie/zacvic-si-doma
  Dĺžka realizovaného cvičenia musí byť minimálne 30 minút!
  Zvoľte si pri natáčaní podľa možnosti najnižšie rozlíšenie 144p a dĺžku výsledného videa na 30sek!
  Študentovi bude uznaných v semestri maximálne 5 takýchto aktivít, ostatné musí zrealizovať horeuvedenými formami!
 1. V prípade, že máte záujem realizovať iný typ pohybovej aktivity, prekonzultujte túto požiadavku emailom s vyučujúcim (s tým, u ktorého ste prihlásený).

 

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať:

https://ktv.tuke.sk/wps/portal/ktv/katedra/zamestnanci

Všetky informácie budeme taktiež aktualizovať na webovej stránke:

www.ktv.tuke.sk

 

PaedDr. Vladimír Harčarik
vedúci Katedry telesnej výchovy