Oddelenie

MonTueWedThuFriSatSun
Loading backend data

Informácie k Telesnej výchove v LS 2021/2022 - Aktualizované!

Display portlet menu
Back to news

Informácie k Telesnej výchove v LS 2021/2022 - Aktualizované!

For Students

AKTUALIZOVANÉ 28.2.2022

Od 14.2.2022 do 4.3.2022 bude prebiehať Telesná výchova pre všetky fakulty Dištančnou formou a študenti sa riadia inštrukciami Dištančnej TV

Všetci študenti sú povinní prihlásiť sa na predmet Telesná výchova v MAISE!
V rozvrhu si zvolíte konkrétny šport (Šport, Deň, Čas).
Vyberte si takú rozvrhovú jednotku, aby ste sa po ukončení Dištančnej formy výučby (4.3.2022) vedeli plynulo zaradiť na Prezenčnú formu Telesnej výchovy.

Prihlasovanie na športy cez MAIS bude spustené od 7.2.2022 do 27.2.2022 (posunuté do 4.3.2022)

Získanie zápočtu z TV je možné nasledovnými spôsobmi:

 1. ŠTANDARDNÁ FORMA - prezenčná forma v priebehu 13 týždňov semestra podľa rozvrhu športov ROZVRH
  Študenti na fakultách, kde výučba začína dištančnou formou sa riadia POKYNMI PRE DIŠTANČNÚ TV pre LS 2021/2022 (iba v prípade, keď sú na fakulte dištančne aj prednášky aj cvičenia!).
  Študenti musia byť prihlásení na vybranú rozvrhovú jednotku (šport) prostredníctvom systému MAIS

   
 2. ALTERNATÍVNA/BLOKOVÁ FORMA
  Turistika INFO
  Horská cykloturistika INFO
  Horská cykloturistika - (Bloková forma) INFO

  Wakebording a vodné lyžovanie INFO
  Športový kurz Ružín INFO
  Študenti musia byť prihlásení na vybranú rozvrhovú jednotku (šport/kurz) prostredníctvom systému MAIS!
   
 3. VIRTUÁLNA TV - BEH - Zrýchlený spôsob získania zápočtu počas 8 týždňov semestra (do 10.4.2022) s využitím mobilnej aplikácie STRAVA výhradne bežeckými pohybovými aktivitami. Táto forma je len pre obmedzený počet 200 študentov! Prebieha „virtuálne“ (na diaľku) a súčasťou je povinná spätná väzba od študentov. V ponuke športov v MAISe je vedený pod názvom „Virtuálna TV - Beh“.
  >>ĎALŠIE INFO
  Študenti musia byť prihlásení na vybranú rozvrhovú jednotku ("Virtuálna TV") prostredníctvom systému MAIS

   
 4. KOMBINOVANÁ METÓDA A INDIVIDUÁLNY ŠTUDIJNÝ PLÁN
  INFO pre študentov Kombinovanej metódy - INFO pre študentov s Individuálnym študijným plánom
  Študenti sa neprihlasujú prostredníctvom systému MAIS!
   
 5. OSLOBODENIE OD TV zo športových alebo zdravotných dôvodov
  Študenti sa neprihlasujú prostredníctvom systému MAIS! Riadia sa pokynmi uvedenými tu: INFO

Návod na prihlásenie sa na TV prostredníctvom systému MAIS: NÁVOD
Rozvrhové jednotky, ktoré sú už obsadené sa Vám v rolovacom zozname už nezobrazia!

Účasťou na niektorom z jednorazových športových, alebo turistických podujatí organizovanými Oddelením akademického športu TUKE majú študenti možnosť získať naraz až 4 účasti na TV: AKTUÁLNE PODUJATIA
Aktuálny rozvrh športov nájdete tu: ROZVRH
Naše športové objekty nájdete tu: INFO

Informácie budeme priebežne aktualizovať na základe aktuálne prijatých protipandemických opatrení na TUKE.

PaedDr. Vladimír Harčarik
vedúci Oddelenia akademického športu TUKE