Oddelenie

MonTueWedThuFriSatSun
Loading backend data
Back to news

Univerzitný beh s TUKE 2021

Sport Events

Virtuálna súťaž s využitím aplikácie Strava.

Registrovaní účastníci: 228
Počet nahraných súťažných aktivít: 215
Počet účastníkov, ktorí splnili niektorú z Výziev (získané účastnícke medaile 60/100): 62
Počet súťažiacich, ktorí sa zapojili minimálne do jednej disciplíny: 129
Počet aktivít zaradených do súťaže (vo všetkých disciplínach Univerzitného behu s TUKE 2021): 173
Aktualizácia: 15.12.2021 09:20

>>Konečné výsledky<<

Bežecká súťaž - Bežecká výzva - Cyklo výzva
Súťaž trvá od 22.11.2021 do 12.12.2021.
Registrácia účastníkov prostredníctvom elektronického formulára >>REGISTRÁCIA Podmienkou účasti v súťaži je registrácia ešte pred vykonaním súťažnej aktivity.
Súťaž je určená pre študentov, doktorandov, zamestnancov TUKE, ale i všetkých priateľov TUKE.

Účasť na súťaži je bezplatná!

Prvých 100 účastníkov, ktorí splnia niektorú z výziev (Bežecká výzva - Ženy 30km/Muži 50km alebo Cyklo výzva) získava originálnu drevenú gravírovanú medailu s motívom Univerzitného behu 2021 od Katedry telesnej výchovy TUKE.
Víťazi jednotlivých kategórií bežeckej súťaže získajú okrem účastníckej medaile aj tričko.

Cieľom je odmeniť čo najväčší počet súťažiacich, a tak v prípade súbežného víťazstva vo viacerých disciplínach/výzvach bude víťaz ocenený len raz (víťazstvo vo všetkých kategóriách mu bude pripomínať diplom s uvedením víťazných disciplín/splnených výziev).
V prípade, že sa jeden pretekár stane víťazom niektorej z bežeckých súťaží a navyše splní aj niektorú z výziev, obdrží len jednu účastnícku medailu. V prípade víťazstva vo viacerých bežeckých súťažiach tiež obdrží len jednu účastnícku medailu a tričko (s uvedením víťazných kategórií/splnených výziev na diplome). V prípade, že súťažiaci v bežeckej súťaži má najlepšie časy vo viacerých kategóriách bude ocenený v jednej a cenu získa súťažiaci, ktorý má druhý najlepší čas, atď. Taktiež v prípade splnenia oboch výziev (Bežecká a Cyklo výzva) účastník získava len jednu účastnícku medailu.


Prvých 100 účastníkov, ktorí splnia Bežeckú výzvu (Ženy 30km/Muži 50km) alebo Cyklo výzvu získava účastnícku medailu. Víťazi jednotlivých kategórií bežeckej súťaže získavajú účastnícku medailu a tričko.


Kategórie
 


1. BEŽECKÁ SÚŤAŽ
ĽUBOVOĽNÁ BEŽECKÁ TRASA
Muži: 10km - Zabehnúť na ľubovoľnej trase 10 kilometrov v čo najkratšom čase.
Ženy: 5km - Zabehnúť na ľubovoľnej trase 5 kilometrov v čo najkratšom čase
Účastník zasiela odkaz na vykonanú aktivitu prostredníctvom elektronického formulára: >>FORMULÁR
Účastník môže zaslať viacero vykonaných aktivít v jednotlivých disciplínach (aj v rovnakých), pričom do úvahy sa berie len najlepší z výkonov. Do úvahy sa berie Elapsed time - Celkový čas. Trasa nesmie mať záporne prevýšenie - to znamená, že bežec nesmie vykonať beh na trase, kde hodnota klesania prevyšuje hodnotu stúpania.
V tejto kategórii získavajú účastnícke medaile len víťazi (súťažiaci s najlepším časom).
--

KOŠICKÉ BEŽECKÉ TRASY
Trasa 1 - Okolo TUKE (Muži/Ženy) - 2,1km: Mapa
Trasa 2 - SOU Železničné - Jazero Hať a späť (Muži/Ženy) - 9,2km: Mapa
Trasa 3 - Furča Vodojem - Zelený dvor a späť (Muži/Ženy) - 7,3km: Mapa
Trasa 4 - Z Baránku po modrej smer Alpinka - Napojenie na asfaltku a späť (Muži/Ženy) - 8,6km: Mapa
Účastník zasiela odkaz na vykonanú aktivitu prostredníctvom elektronického formulára: >>FORMULÁR Účastník môže zaslať viacero vykonaných aktivít v jednotlivých disciplínach (aj v rovnakých), pričom do úvahy sa berie len najlepší z výkonov. Do úvahy sa berie "Elapsed time" - Celkový čas. Ocenené budú osobitne ženy a osobitne muži.
V Bežeckej súťaži získavajú účastnícke medaile len víťazi jednotlivých bežecký trás (súťažiaci s najlepším časom).


2. BEŽECKÁ VÝZVA
Muži: Nabehať 50 kilometrov počas trvania súťaže
Ženy: Nabehať 30 kilometrov počas trvania súťaže
Účastník zasiela naraz odkazy na všetky vykonané aktivity prostredníctvom elektronického formulára: >>FORMULÁR
V jednom formulári je možné odoslať najviac 10 aktivít. Ďalšie je potrebné odoslať vyplnením formulára znova.
Prvých 100 účastníkov, ktorí splnia niektorú z výziev obdržia účastnícku medailu. Pri určovaní poradia účastníkov sa berie do úvahy čas zaslania aktivity prostredníctvom formulára (nie čas vykonania aktivity/aktivít).

V každej z kategórií (muži/ženy) má súťažiaci/súťažiaca s najvyšším počtom zdolaných kilometrov garantovanú účastnícku medailu.


3. CYKLO VÝZVA
V termíne konania virtuálnej súťaže zdolať na bicykli trasu od Hlavnej budovy TUKE na Chatu Lajoška na Prednej holici ľubovoľnou trasou. Podmienkou je nahranie fotografií k aktivite v aplikácii Strava. Z miesta štartu - hlavná budova TUKE a pri chate Lajoška - kde bude účastník aj s bicyklom.
Účastník zasiela odkaz na vykonanú aktivitu prostredníctvom elektronického formulára: >>FORMULÁR
Prvých 100 účastníkov, ktorí splnia niektorú z výziev obdržia účastnícku medailu. Pri určovaní poradia účastníkov sa berie do úvahy čas zaslania aktivity prostredníctvom formulára (nie čas vykonania aktivity/aktivít).
Garantovanú účastnícku medailu získa taktiež účastník súťaže s najrýchlejším časom (berie sa do úvahy čas zdolania úseku od hlavnej budovy TUKE po chatu Lajoška - Elapsed time); a zároveň účastník súťaže, ktorý zaeviduje v tejto disciplíne najdlhšiu súťažnú aktivitu (najviac km v celej vykonanej aktivite).Organizátori si vyhradzujú právo vylúčiť so súťaže aktivity, ktoré nespĺňajú požadované parametre, respektíve je podozrenie, že aktivity boli dodatočne upravované. Aktivity, z ktorých priebehu je zrejmý problém so zaznamenaním GPS súradníc aplikáciou, budú individuálne posúdené organizátorom, ktorý si vyhradzuje právo takéto aktivity zo súťaže vylúčiť.

Všetky aktivity odoslané súťažiacimi musia byť nastavené v aplikácii Strava ako verejné minimálne do vyhodnotenia súťaže, t.j. do 17.12.2021. Účastnícke medaile a ocenenia budú odoslané poštou najneskôr 18.12.2021. Súťažiaci, ktorí si chcú odmeny vyzdvihnúť osobne obdržia inštrukcie emailom najneskôr 17.12.2021.

Výsledky nájdete tu: >>Konečné výsledky<<
Výsledky aktualizujeme manuálne každý pracovný deň najneskôr o 14:00 (aktivity nahrané počas dňa budú zahrnuté do priebežných výsledkov najneskôr najbližší pracovný deň o 14:00)
V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte organizátorov z KTV TUKE: ktv.tuke@gmail.com