MonTueWedThuFriSatSun
Loading backend data

Informácie k dištančnej forme výučby Telesnej výchovy - cyklistika

Display portlet menu

Cyklistika

V súčinnosti s neustálym nárastom ponuky rôznych inovatívnych pohybových aktivít realizovaných v uzatvorených priestoroch mnohí zabúdajú práve na športy, ktoré je možné realizovať v prostredí prírody.

Najdôležitejšie benefity outdoorových aktivít v akademickom prostredí (Vojtaško a kol. 2019):

Edukatívny význam z hľadiska spoznávania turisticky veľmi zaujímavých lokalít
Nadobudnutie vedomostí týkajúcich sa aktívneho a zdravého životného štýlu v kontexte s outdoorovými aktivitami.
Zdravotné benefity vyplývajúce zo samotnej aktivity, zvýšenie telesnej zdatnosti
Psychohygienické hľadisko pri zvýšenej duševnej vyťaženosti a stresových študijných, či pracovných povinnostiach
Finančná, materiálna a organizačná nenáročnosť týchto aktivít (niektorých druhov)
Transfer pozitívneho a aktívneho vzťahu k pohybu v prírodnom prostredí do budúceho života

Cykloturistika v súčasnosti zaznamenáva čoraz väčšiu popularitu medzi ľuďmi, bez ohľadu na vek a sociálny status, prináša mnoho pozitív v živote človeka (Rotar, 2012). Cykloturistiku zo širšieho hľadiska chápe Ondráček (2007) ako pohybovú aktivitu konanú v prírode, alebo v mestských podmienkach so stanoveným cieľom a odôvodnením, bez súťažných ambícií, realizovanú prostredníctvom jazdy na bicykli.

Zdravotný rozmer cyklistiky je charakterizovaný najmä šetrným pohybom bez kontaktu s podložkou, ktorým prispieva cykloturistika k zvýšeniu fyzického zdravia najmä v kardiovaskulárnej oblasti. Cykloturistika rozvíja vôľové vlastnosti, priaznivo prispieva k socializácii a bližšim kontaktom medzi ľuďmi.

Psychohygienický efekt aktívneho pohybu v prírodnom prostredí pridáva týmto aktivitám v dnešnej civilizovanej mestskej dobe vysokú pridanú hodnotu.

Pri rozhodovaní výberu lokality či trasy sú dôležité údaje o náročnosti trás. Trasy pre cyklistov na Slovensku sú členené a značené podľa Slovenskej technickej normy STN 018028 (Národná stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky, 2015). Podľa dôležitosti sú rozlišované farebným označením cyklotrasy na:

Červené - diaľkové cyklotrasy, cyklomagistrály a trasy EuroVelo
Modré - súbežné trasy k diaľkovým cyklomagistrálam, náročnejšie alebo dlhšie regionálne, alebo náučné cyklotrasy
Zelené - stredne náročné cykloturistické trasy a okruhy a cyklotrasy pre rodiny s deťmi
Žlté - ľahké cyklotrasy a spojky medzi cyklotrasami, prípadne odbočky k rôznym prírodným, kultúrny či historickým zaujímavostiam
Čierne - ľahké náučné cyklistické trasy

V slovenskom rekreačnom športe pozorujeme neustály nárast počtu cyklistov, cykloturistov, či fanúšikov e-bajkov, čo badať aj v telovýchovnej praxi na univerzitách. Možnosť ponúknuť študentom časovo a fyzicky nenáročné pohybové aktivity v podobe cykloturistiky v rámci ich výučbového procesu robí z cykloturistiky atraktívnu outdoorovú činnosť pre túto populačnú skupinu.

Cykloturistické trasy Košického regiónu

V Košickom kraji bolo v roku 2013 identifikovaných celkovo 1307 kilometrov značených a zlegalizovaných cykloturistických trás v rámci 57 cyklotrás. Z hľadiska typu povrchu sa na území Košického kraja nachádza najvyšší podiel cyklotrás určených pre horské bicykle (MTB), a to až 589 km (KSK 2013). Drvivá väčšina cykloturistických trás využíva existujúce komunikácie, na ktorých sú osadené orientačné cykloturistické značky. Košická cyklistická obec vníma ako jeden z najväčších nedostatkov pre cyklistov v Košiciach chýbajúce prepojenie cyklistického chodníka smerujúceho zo sídliska Nad Jazerom, cez Južné nábrežie, ktoré končí pri SOU Železničnom (Vojtaško, Hančin, Liptáková 2019) a nie je možné sa dostať až k rekreačnej oblasti Súdky pri rieke Hornád. Rovnako absentuje cykloturistické prepojenie Čermeľa s rekreačnou oblasťou Alpinka.

Inšpirujte sa niektorými cyklotrasami v Okolí Košíc:

KECY Košice- traily v lesoparku Bankov a Hrešná
Košice – Jahodná – Lajoška – Kojšová hoľa
Košice – Furča – Gyrbeš – Krásna nad Hornádom – Košice
Košice – Alpinka – Hrešná
Košice – Hrešná – Vysoký vrch – Kysak
Margecany – Veľká Lodina – Kysak – Košice
Košice - Družstevná pri Hornáde – Sokoľ – Hrešná – Košice
Košice – Bukovec – Hýľov –Vyšný Klatov – Jahodná – Košice
Košice – Zlatá Idka – Kojšová Hoľa – Lajoška – Jahodná - Košice