MonTueWedThuFriSatSun
Loading backend data

Fit Camp Herľany 2024

Termín: 13.5.-16.5.2024
Miesto: U
čebno-výcvikové zariadenie Tuke - Herľany
Cena: 120,-Eur

Kurz Fit Camp sa uskutoční pobytovou formou v dňoch 13.5.-16.5.2024 v učebno-výcvikovom zariadení Tuke - Herľany >>MAPA Počas 4 dní kurzu ponúkame silové tréningy, korekciu správneho držania tela a jeho mobilitu, rekreačnú turistiku, pohybové hry v exteriéri a teoretické poznatky formou prednášok v oblasti stravovania a optimálneho držania tela . Cena kurzu je 120 Eur ( ubytovanie, strava – plná penzia,

prenájom športového náradia).

Program:
1. Pondelok - príchod do Herľan do 10:00 hod. – ubytovanie, BOZP. Cvičenie. Prednáška.
2.Utorok -  cvičenie, prednáška.
3.Streda - rekreačná turistika, pohybové hry v exteriéri.
4. Štvrtok - cvičenie a exteriérové aktivity pri vodnej nádrži Kamenica. Odchod o 17:00 hod.

Povinnosti účastníkov pred odchodom na kurz
Na kurz je potrebné sa prihlásiť cez MAIS a zároveň aj cez
>>prihlasovací formulár<< na začiatku letného semestra, a sledovať udalosti na stránke ohľadom informačných stretnutí. Po absolvovaní kurzu Vám bude udelený zápočet.

PLATBY
Účastník kurzu je povinný uhradiť všetky poplatky najneskôr 30 dní pred uskutočnením akcie, ak neurčí vedúci kurzu ináč. Poplatky sa uhrádzajú bezhotovostne výlučne bankovým prevodom na účet Technickej univerzity v Košiciach.
Číslo účtu: SK 32 8180 0000 0070 0006 5615
Variabilný symbol: 190122
Pri platbe študent do poznámky uvedie názov kurzu (Fit Camp - Herľany) a svoje meno, kvôli identifikácii platiteľa. Účastník kurzu je povinný poslať potvrdenie o úhrade pedagogickému pracovníkovi zodpovednému za organizovanie danej akcie (miroslava.barcalova@tuke.sk).

HARMONOGRAM PLATIEB: jednorazová platba: 120 Eur do 12.4.2024

Bližšie informácie vám poskytnú počas konzultačných hodín, resp. na hodinách telesnej výchovy:
miroslava.barcalova@tuke.sk

katarina.jesenska@tuke.sk