MonTueWedThuFriSatSun
Loading backend data

Lyžiarsky kurz Kubínska Hoľa

Display portlet menu

Lyžiarsky kurz Kubínska Hoľa

V prípade potreby kontaktujte vedúcich jednotlivých kurzov:

Chopok - Mgr. Jana Hlaváčová jana.hlavacova@tuke.sk
Kubínska hoľa - Mgr. Jana Hlaváčová jana.hlavacova@tuke.sk
Jahodná - Mgr. Ľuboš Vojtaško, PhD. lubos.vojtasko@tuke.sk

Prihlasovací formulár: >>Prihlasovanie<<
Veštci študenti musia byť prihlásený na tento kurz aj prostredníctvom systému MAIS!

Povinnosti účastníkov pred odchodom na kurz
Na kurzy je potrebné sa prihlásiť cez MAIS a zároveň aj cez
>>prihlasovací formulár<< na začiatku zimného semestra, a sledovať udalosti na stránke ohľadom informačných stretnutí. Po absolvovaní kurzu vám bude udelený zápočet.

Zabezpečiť si lyžiarsku výstroj podľa pokynov a dať si odborne nastaviť viazanie lyží - zabezpečiť si vhodné oblečenie, - účastník kurzu je povinný osobne poskytnúť vedúcemu kurzu osobné údaje: meno, priezvisko, dátum narodenia, č.op., bydlisko, tel.kontakt, - účastník kurzu je povinný doniesť osobne prefotený platný ISIC preukaz.

PLATBY
Účastník kurzu je povinný uhradiť všetky poplatky. Účastník kurzu je povinný uhradiť všetky poplatky najneskôr 30 dní pred uskutočnením akcie, ak neurčí vedúci kurzu ináč. Poplatky sa uhrádzajú bezhotovostne výlučne bankovým prevodom na účet Technickej univerzity v Košiciach.
Číslo účtu: SK 32 8180 0000 0070 0006 5615, VS: 190110

Pri platbe študent do poznámky uvedie názov kurzu (Chopok/Kubínska hoľa) a svoje meno, kvôli identifikácii platiteľa. Účastník kurzu je povinný poslať potvrdenie o úhrade pedagogickému pracovníkovi zodpovednému za organizovanie danej akcie (jana.hlavacova@tuke.sk).

HARMONOGRAM PLATIEB:
Chopok - záloha: 180 Eur 4.10. - 31.10.2021, doplatok: 85 Eur do 1.12.2021
Kubínska hoľa - záloha: 120 Eur 4.10. - 31.10.2021, doplatok: 50 Eur do 1.12.2021
Jahodná - jednorazová platba: 35 Eur - pri pokladni na začiatku kurzu

V prípade opatrení COVID 19 - zrušenie kurzu, zálohové platby budú vrátené.
Náklady spojené s kurzom si hradí každý účastník sám!

Bližšie informácie vám poskytnú počas konzultačných hodín, resp. na hodinách telesnej výchovy:

Mgr. Jana Hlaváčová jana.hlavacova@tuke.sk
Mgr. Ľuboš Vojtaško, PhD. lubos.vojtasko@tuke.sk