MonTueWedThuFriSatSun
Loading backend data

Kurz letných športov - Ružín

Display portlet menu

Kurz letných športov - Ružín

V prípade potreby kontaktujte vedúceho kurzu:
Mgr. Kristína Horizralová kristina.horizralova@tuke.sk

Kurz letných športov sa uskutoční  pobytovou formou v dňoch 23.5.2022 – 27.5.2022 na Ružínskej priehrade časť Kozinec – chata Tuke >>MAPA ( zo strany Margecian).  Počas 5 dní  kurzu ponúkame vodnú turistiku na kajakoch, kanoe, paddleboarde a seekajaku, Súčasťou programu bude cykloturistika, turistika a korčuľovanie na in line korčuliach. Cena kurzu je 51 Eur ( ubytovanie, strava – obedy, prenájom športového náradia – lode, paddleboardy), alebo bez stravy: 21 Eur (ubytovanie, prenájom športového náradia – lode, paddleboardy).
Účastník kurzu je povinný mať vlastný spací vak!

Program: 
1. Pondelok - príchod na Ružín – ubytovanie, BOZP. Oboznámenie sa s vodáckym vybavením vstupná inštruktáž, turistika, in line korčule
2. Utorok - vodná turistika na kanoe a kajakoch na vodnej ploche Ružín, ukážka a skúšanie, paddleboardu a seekajaku, cykloturistika, inline korčule
3. Streda - celodenný výlet – Ružínska priehrada / Bradan - kanoe, bicykel
4. Štvrtok - vodná turistika na kanoe a kajakoch – Ružínska priehrada, turistika Kozinec, Šluchta, cykloturistika, inline korčule
5. Piatok - preteky Grand prix Ružín, individuálny odchod v poobedňajších hodinách

Povinnosti účastníkov pred odchodom na kurz
Na kurz je potrebné sa prihlásiť cez MAIS a zároveň aj cez >>prihlasovací formulár<< na začiatku letného semestra, a sledovať udalosti na stránke ohľadom informačných stretnutí. V prípade, že nemáte možnosť prihlásiť sa prostredníctvom MAISu prihláste sa len prostredníctvom >>prihlasovacieho formulára<< a zároveň kontaktujte kristina.horizralova@tuke.sk.  Po absolvovaní kurzu Vám bude udelený zápočet.

PLATBY
Účastník kurzu je povinný uhradiť všetky poplatky najneskôr 30 dní pred uskutočnením akcie, ak neurčí vedúci kurzu ináč. Poplatky sa uhrádzajú bezhotovostne výlučne bankovým prevodom na účet Technickej univerzity v Košiciach.
Číslo účtu:
SK 32 8180 0000 0070 0006 5615
Variabilný symbol: 190122
Pri platbe študent do poznámky uvedie názov kurzu (Kurz letných športov) a svoje meno, kvôli identifikácii platiteľa. Účastník kurzu je povinný poslať potvrdenie o úhrade pedagogickému pracovníkovi zodpovednému za organizovanie danej akcie (kristina.horizralova@tuke.sk).

HARMONOGRAM PLATIEB:
jednorazová platba:  21 Eur (bez stravy) do 30.4.2022
                                 51 Eur (strava-obedy) do 30.4.2022

V prípade opatrení COVID 19 - zrušenie kurzu, zálohové platby budú vrátené.
Náklady spojené s kurzom si hradí každý účastník sám!

Bližšie informácie vám poskytnú počas konzultačných hodín, resp. na hodinách telesnej výchovy:
kristina.horizralova@tuke.sk