MonTueWedThuFriSatSun
Loading backend data

Kurz letných športov - Ružín

Display portlet menu

Kurz letných športov - Ružín

V prípade potreby kontaktujte vedúceho kurzu:
Mgr. Kristína Horizralová kristina.horizralova@tuke.sk

Kurz letných športov sa uskutoční  pobytovou formou v dňoch 3.6.2024 – 7.6.2024 na Ružínskej priehrade časť Kozinec – chata Tuke >>MAPA ( zo strany Margecian).  Počas 5 dní  kurzu ponúkame vodnú turistiku na kajakoch, kanoe, paddleboarde a seekajaku, Súčasťou programu bude cykloturistika, turistika. Cena kurzu je 45 Eur ( ubytovanie, prenájom športového náradia – lode, paddleboardy).  Možnosť doobjednania stravy 35 Eur (5x obed - platba na mieste v hotovosti reštauračnému zariadeniu Lesnica)

Náklady spojené s kurzom si hradí každý účastník sám!
Účastník kurzu je povinný mať vlastný spací vak!

Program: 
1. Pondelok - príchod na Ružín – ubytovanie, BOZP. Oboznámenie sa s vodáckym vybavením vstupná inštruktáž, turistika
2. Utorok - vodná turistika na kanoe a kajakoch na vodnej ploche Ružín, ukážka a skúšanie, paddleboardu a seekajaku, cykloturistika
3. Streda - celodenný výlet – Ružínska priehrada / Bradan - kanoe, bicykel
4. Štvrtok - vodná turistika na kanoe a kajakoch – Ružínska priehrada, turistika Kozinec, Šluchta, cykloturistika
5. Piatok - preteky Grand prix Ružín, individuálny odchod v poobedňajších hodinách

Povinnosti účastníkov pred odchodom na kurz
Na kurz je potrebné sa prihlásiť cez MAIS a zároveň aj cez >>prihlasovací formulár<< na začiatku letného semestra, a sledovať udalosti na stránke ohľadom informačných stretnutí.Po absolvovaní kurzu Vám bude udelený zápočet.

PLATBY
Účastník kurzu je povinný uhradiť všetky poplatky najneskôr 30 dní pred uskutočnením akcie, ak neurčí vedúci kurzu ináč. Poplatky sa uhrádzajú bezhotovostne výlučne bankovým prevodom na účet Technickej univerzity v Košiciach.
Číslo účtu:
SK 32 8180 0000 0070 0006 5615
Variabilný symbol: 190122
Pri platbe študent do poznámky uvedie názov kurzu (Kurz letných športov) a svoje meno, kvôli identifikácii platiteľa. Účastník kurzu je povinný poslať potvrdenie o úhrade pedagogickému pracovníkovi zodpovednému za organizovanie danej akcie (kristina.horizralova@tuke.sk).

HARMONOGRAM PLATIEB:
jednorazová platba:  45 Eur (bez stravy) do 30.4.2024
                                

Bližšie informácie vám poskytnú počas konzultačných hodín, resp. na hodinách telesnej výchovy:
kristina.horizralova@tuke.sk