Katedra

MonTueWedThuFriSatSun
Loading backend data
Back to news

Virtuálna Telesná výchova

Prihlasovanie na Virtuálnu TV bolo ukončené.

Predmet je ponúknutý obmedzenému počtu študentov a študentiek, ktorí predmet absolvujú „virtuálne“ – na diaľku v rámci projektu na TUKE. V porovnaní so štandardným režimom Telesnej výchovy, kedy sa študenti a študentky zúčastňujú na predmete osobne počas 12 týždňov semestra, vo Virtuálnej TV predmet absolvujú už v priebehu ôsmich týždňov.
 

Ako postupovať pri Virtuálnej TV

1. Vytvorenie osobného profilu v mobilnej aplikácii Strava. Odkaz na Váš osobný profil budete potrebovať pri vypĺňaní úvodného dotazníka. Formát odkazu vyzerá nasledovne: https://www.strava.com/athletes/47554647 (Úvodný dotazník bude zaslaný prihláseným študentom emailom).

2. Vykonať a zaznamenať 8 pohybových aktivít využitím aplikácie Strava - Na úspešné ukončenie predmetu je nevyhnutné absolvovať a elektronicky zaznamenať osem pohybových aktivít. Aktivity je potrebné zaznamenať prostredníctvom aplikácie Strava na smartfóne, (príp. prostredníctvom smart hodiniek/náramkov) a uložiť do aplikácie Strava.
V prípade potreby využite jednoduchý PDF manuál k aplikácii Strava Strava PDF manuál

3. Údaje o každej vykonanej aktivite musíte sami zapísať do vytvoreného formulára:

>>Formuár na zapisovanie údajov z aktivít
Túto činnosť je potrebné vykonať pomocou PC (nie cez smartfón!). Pripomíname, že uznaná bude len jedna aktivita týždenne, pričom údaje o aktivite je potrebné do formulára zapísať v týždni, v ktorom ste aktivitu absolvovali. Správnosť zaznamenaných údajov bude samozrejme priebežne kontrolovaná!

Na účely uznania predmetu sa budú brať do úvahy len nasledovné typy aktivít:
*Cyklistika  *Beh  *Turistika  *Chôdza v prírode

Musí ísť nevyhnutne o aktivity nahrané v exteriéri. Aktivity vykonané v interiéri (napr. stacionárny bicykel, bežecký pás) uznané nebudú. Uznané budú len nasledovné aktivity:

  • Beh minimálne 5km, trvanie do 45 minút. Musia byť splnené oba parametre!
  • Cyklistika minimálne 15km. Musí byť dodržaná vzdialenosť.
  • Turistika minimálne 5km s prevýšením viac ako 200 výškových metrov
  • Chôdza v PRÍRODE minimálne 6km, trvanie do 90 minút (Chôdza v prírode preto, lebo v dnešnej dobe je pohyb v prírode tým najlepším relaxom popri množstve iných aktivít realizovaných online)

Je na rozhodnutí každého študenta/ky, ktorým z týchto typov aktivít sa bude venovať (je možné aktivity každý týždeň ľubovoľne kombinovať, príp. sa venovať rovnakej aktivite počas celých 8 týždňov).

4. Vyplnenie dotazníkov - Súčasťou podmienok absolvovania Virtuálnej TV je vyplnenie troch dotazníkov (úvodný dotazník, priebežný dotazník, záverečný dotazník), v rámci projektu realizovanému na TUKE. Odkazy na dotazníky budú doručené emailom.

Na záver semestra všetci študenti a študentky zapojení do tejto alternatívnej formy absolvovania predmetu získajú personalizované vyhodnotenie ich pohybových aktivít.

--
V prípade potreby kontaktujte: Mgr. Ľuboš Vojtaško, PhD., lubos.vojtasko@tuke.sk