MonTueWedThuFriSatSun
Loading backend data

Informácie pre študentov kombinovanej metódy

Display portlet menu

Informácie pre študentov kombinovanej metódy

ZÍSKANIE ZÁPOČTU ZA TELESNÚ VÝCHOVU V ZIMNOM SEMESTRI  2020/2021

1. Účasť
Povinná a aktívna účasť v rozsahu stanovenom príslušnou fakultou, alebo absolvovanie jednodňovej turistickej akcie
 

SJF a FEI
Študenti kombinovanej metódy fakúlt majú TV zahrnutú v rozvrhu a absolvujú ju v telocvični na Vysokoškolskej 4.

SJF 1. ročník – 1.-6. týždeň semestra (minimálne 4x účasť) 7:30-09:00
SJF 2. ročník – 7.-13. týždeň semestra (minimálne 4x účasť) 7:30-09:00
FEI – 7.-12. týždeň semestra (minimálne 4x účasť) 13:30-15:00

LF, BERG, FMMR
4x v hodinách podľa rozvrhu ktv.tuke.sk, tlačivo podpíše vyučujúci.
Po splnení účasti 4x, študent odovzdá tlačivo garantovi fakulty.

>>Tlačivo na stiahnutie tu<<

Absolvovanie jednodňovej túry počas semestra alebo po jeho skončení.
Študent sa podpíše na prezenčnú listinu po skončení danej turistickej akcie.

 

2. Kredit
Garant príslušnej fakulty udelí zápočet a kredit študentovi v zápočtovom týždni alebo najneskôr do troch dní od splnenia podmienok na získanie zápočtu.
Úradné hodiny: v čase konzultačných hodín alebo po dohode so študentom

 

3. Garanti fakúlt
Miroslava BARCALOVÁ - garant TV pre LF, miroslava.barcalova@tuke.sk
Peter HANČIN - garant TV pre FEI, peter.hancin@tuke.sk
Vladimír HARČARIK - garant TV pre SJF, vladimir.harcarik@tuke.sk
Kristína HORIZRALOVÁ - garant TV pre BERG, kristina.horizralova@tuke.sk
Peter MURÍN - garant TV pre FMMR, peter.murin@tuke.sk

Kontakt: www.ktv.tuke.sk