Vysokoškolské ligy

MonTueWedThuFriSatSun
Loading backend data

Vysokoškolská liga - Volejbal

Display portlet menu

Vysokoškolská liga - Volejbal

VYSOKOŠKOLSKÁ LIGA VO VOLEJBALE
Organizátor: Katedra telesnej výchovy TU v Košiciach
Organizačné zabezpečenie: Mgr. Peter Murín
e-mail: peter.murin@tuke.sk
fb: všl volejbal tuke
Miesto konania: Telocvičňa Boženy Němcovej
Termín konania:
Každý utorok od 15.00 – 18.00
Súťažný systém: Bude stanovený podľa počtu
prihlásených družstiev
Prihlasovanie: Osobne u organizátora súťaže v telocvični BN počas hodín volejbalu: Viď >>Rozvrh
Účastníci: Študenti fakúlt TU v Košiciach. Študenti si môžu vytvoriť družstvo aj samostatne. VŠL vo volejbale môžu hrať študenti všetkých troch stupňov štúdia (bakalárske, magisterské, doktorandské), dennej aj externej formy štúdia, absolventi vysokoškolského štúdia – rok po ukončení VŠ štúdia, vek do 28 rokov. Družstvá v súťaži štartujú na základe riadne vyplnenej súpisky družstva.
Technická porada:
Němcovej, účasť na technickej porade je povinná pre všetkých študentov
Rozpis súťaže:
Začiatok súťaže:
Boženy Němcovej
Predpis: Hrá sa podľa platných oficiálnych Medzinárodných pravidiel volejbalu