Vysokoškolské ligy

MonTueWedThuFriSatSun
Loading backend data

Vysokoškolská liga - Volejbal

Display portlet menu

Vysokoškolská liga - Volejbal

VYSOKOŠKOLSKÁ LIGA 2019/2020 VO VOLEJBALE
Organizátor: Katedra telesnej výchovy TU v Košiciach
Organizačné zabezpečenie: Mgr. Peter Murín
e-mail: peter.murin@tuke.sk
fb: všl volejbal tuke
Miesto konania: Telocvičňa Boženy Němcovej
Termín konania: Akademický rok 2019/2020
Každý utorok od 15.00 – 18.00
Súťažný systém: Bude stanovený podľa počtu
prihlásených družstiev
Prihlasovanie: Osobne u organizátora súťaže v telocvični BN počas hodín volejbalu: Pondelok 9.00 - 12.00
Utorok 10.30 - 15.00
Streda 12.00 - 15.00
Štvrtok 10.30 - 15.00
Piatok 9.00 - 12.00
Účastníci: Študenti fakúlt TU v Košiciach. Študenti si môžu vytvoriť družstvo aj samostatne. VŠL vo volejbale môžu hrať študenti všetkých troch stupňov štúdia (bakalárske, magisterské, doktorandské), dennej aj externej formy štúdia, absolventi vysokoškolského štúdia – rok po ukončení VŠ štúdia, vek do 28 rokov. Družstvá v súťaži štartujú na základe riadne vyplnenej súpisky družstva.
Technická porada:
Němcovej, účasť na technickej porade je povinná pre všetkých študentov
Rozpis súťaže: Bude uverejnený na fb stránke Volejbal na TUKE najneskôr do 7.10.2020. Družstvá sú povinné dodržiavať začiatky zápasov. Ak družstvo nemôže z rôznych dôvodov nastúpiť na zápas, je vedúci družstva povinný v lehote do pondelka do 15.00 hod tento fakt nahlásiť organizátorovi súťaže. Oznámenie tohto faktu po stanovenom termíne znamená kontumáciu stretnutia v prospech súpera. V prípade dodržania limitu na preloženie zápasu, náhradný termín bude oznámený organizátorom súťaže
Začiatok súťaže:
Boženy Němcovej
Predpis: Hrá sa podľa platných oficiálnych Medzinárodných pravidiel volejbalu