Športy

MonTueWedThuFriSatSun
Loading backend data

Joga

Joga, relaxačné a meditačné cvičenia

Existuje mnoho definícií Jogy. Všetky však majú spoločný základ, ktorý poukazuje na Jogu ako na ucelený systém poznatkov, ktorý spája metódy vedúce k šťastnému a zmysluplnému životu v harmónii so sebou samým, s ostatnými bytosťami, prírodou a celým vesmírom. Cieľom je realizácia poznania najvyššieho princípu jednoty univerza, prostredníctvom poznania samého seba. K tomu Joga ponúka rady a odporúčania ako viesť zmysluplný život, fyzické cvičenia (ásany),  prácu s vnútornou energiou prostredníctvom dychu,  relaxáciu, prácu s odpútavaním sa od zmyslov, jednobodovú koncentráciu (upokojenie mysle),  meditáciu a očistné techniky.

Relaxačné a meditačné cvičenia zahŕňajú pomalé, dlhé a vedomé výdrže v ásanach, kedy dochádza k postupnému uvoľneniu napätia oporno-pohybovej a svalovej sústavy, bez vynakladaného úsilia prekonávať hranice vlastných limitov. Deje sa to prirodzeným samouvoľňovaním tela v prirodzených pozíciach, bez pocitov zvýšeného napätia, či bolesti. Relaxácia je vedomé  uvoľňovanie fyzického, mentálneho a emočného napätia (stresu), ako  mentálne  uvoľňovanie jednotlivých častí tela.

Jednobodová koncentrácia  je vedome upokojovanie mysle do stavu, kedy je myseľ stabilná v pozorovaní pozorovaného objektu, ktorým najčastejšie býva vlastný dych. Myseľ sa tak upokojí zo stavu rozptýlenej pozornosti, do stavu vedomej aktivity koncentrácie.

Meditácia je metóda, ktorá nás privádza do  stavu jednoty s  prítomným okamihom. Je to uvedomenie si seba, ako jednoty  všetkého, čím je prejavený prítomný okamih. Vedie nás tak k poznaniu seba a vlastnej sebahodnoty.

V súčasnosti je vo svete známych mnoho smerov Jogy, či meditačných techník, odlišujúcich sa od seba svojim dôrazom na zameranie, resp. tradíciu, z ktorej pramenia. Každá Joga a meditácia, sú  však  v princípe našou vlastnou skúsenostnou cestou poznania pravej hodnoty nás, ako súčasti jednoty prejaveného života v celom vesmíre.

Výučba oboch predmetov   prebieha v úpolovej telocvični na Jedlíkovej 7.

Vyučujúci: odb asistent Mgr. Filip Priganc